Helle Østbye

Helle er cand.polit. i psykologi, har mastergrad i gestalt psykoterapi og videreutdanning i organisasjonsutvikling. Hun har over 20 års konsulenterfaring og 10 års prosjektledererfaring fra nasjonale og internasjonale ledelses- og omstillingsprosjekter. Hennes kjernekompetanser er endringsprosesser, relasjoner, gruppeprosesser og ledercoaching/veiledning. Helle arbeider primært med ledergrupper og teamutvikling, lederutviklingsprogram og coaching/veiledning av ledere. Hun leder vårt HR- og OU-program for internkonsulenter. De som samarbeider med Helle setter pris på at hun er så tillitvekkende, engasjert og ærlig, i tillegg til å være god til å lytte og å se muligheter.