Personvernerklæring / Privacy Policy

aff.no/personvernerklaering

Denne personvernerklæringen gjelder for Administrativt forskningsfond ved Norges Handelshøyskole (AFF) sin behandling av personopplysninger. AFF (org.nr. 971 228 113) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som innhentes av oss. AFF behandler personopplysninger om våre kunder og leverandører i forbindelse med kjøp og salg av tjenester/produkter. AFF behandler også personopplysninger om deltakere i kartleggingsprosesser, åpne programmer o.l. Det er […]

Informasjonskapsler

aff.no/informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) og personvern Stiftelsen AFF, ved adm.dir. Trond Søreide, er behandlingsansvarlig for innhenting og behandling av personopplysninger i forbindelse med drift og vedlikehold av aff.no. Formålet med innsamling av personopplysninger via nettsiden er å loggføre bruken av aff.no for å utvikle og forbedre tjenesten. Til dette bruker nettsiden informasjonskapsler, såkalte «cookies». Cookies er små tekstfiler som […]