Om Driv

Driv er en helt ny og spennende leder­utviklings­reise. Vi kombinerer 70 års erfaring fra ledelses- og organisasjons­utvikling med det vi har lært før, under og etter pandemien om digital og smidig utvikling.

Du jobber aktivt med å utvikle lederskapet ditt i arbeids­hverdagen og får et felleskap med andre ledere i samme situasjon. Dere knyttes sammen gjennom både teknologi og fysiske møter slik at dere kan hjelpe og støtte hverandre i en travel hverdag.

 

 

Mål og resultater

I en verden som går raskere og raskere og som blir mer og mer kompleks og uforutsigbar er det ikke alltid lett å finne tid til å utvikle seg. Mange ledere har et vell av forpliktelser både på jobb og privat som gjør det vanskelig å komme fra og få tid til å bli en bedre leder. Selv om de gjerne vil. Driv er skreddersydd for akkurat disse lederne. Vi tar utgangspunkt i at vi skal være tett på arbeidshverdagen din. Alt skal være kort og konsentrert og det meste skal kunne få plass i «hullene» i kalenderen. Vi hjelper deg også med små nudges, slik at du husker tingene du skal gjøre og øve på gjennom læringsløpet.

Som deltaker tar du med deg et viktig prosjekt som du jobber med i din egen virksomhet. Vi tror på ledere som hjelper andre ledere. Dermed har vi fokus på hva du kan, vet og kjenner til som kan være til nytte for andre, og hvordan andre kan bruke sin kompetanse og sine nettverk for at du skal lykkes med ditt prosjekt.

I tillegg jobber du med ditt eget lederskap for å bli mer effektiv i rollen din og øke verdiskapingen i virksomheten din. Du involverer også flokken din. Det kan være en ledergruppe, prosjektgruppe eller andre du jobber tett med for å oppnå resultater. De får både være med i noen av møtepunktene og være med når du skal eksperimentere med nye tilnærminger til ledelse. Driv kombinerer fysiske og digitale møteplasser, tilgjengelig fagstoff og metoder, innsikt og eksperimentering, fellesskap og skreddersøm for maksimalt utbytte for den enkelte leder og virksomhet.

Programdesign

I motsetning til veldig mange andre utviklingsløp ligger ikke hovedfokuset i Driv på samlingene. Samlinger er et av mange virkemidler vi tar i bruk for at du skal utvikle deg på en god måte. Når vi møtes fysisk er det fordi det er virkelig viktig for utviklingen din. Hovedvekten av arbeidet ligger i det som skjer i arbeidshverdagen din. Du vil få tilgang på litteratur, videoer og podcaster. Du vil få eksperimenter og øvelser du skal gjennomføre, også sammen med teamet ditt.

Du får også oppfølging av prosjektet ditt og din utvikling i læringsteam med dedikert team konsulent fra Driv-teamet. Vi tar i bruk virkemidler som app, nudging, digitale samlinger, digitale tavler, chat, sosiale grupper, pop-up aktiviteter og annen læringsteknologi. I Driv er det ikke enkelt elementene som utgjør forskjellen. Det er den store helheten.

Steg 1

Jeg – vi – sammen

Hovedfokus
 • Hvordan sikre læring og utvikling
 • God oppstart i team
 • Verdier
 • Relasjoner

Steg 2

Tillit – utvikling og innovasjon

Hovedfokus
 • Hvordan utforske
 • Hvordan være nysgjerrig
 • Psykologisk trygghet
 • Tillit

 

Steg 3

Det er KRISE!

Hovedfokus
 • Kriseledelse
 • Stress håndtering hos meg selv og andre
 • Konfliktsamtaler
 • Krisesimulering

Steg 4

Personlig innsikt og utsikt

Hovedfokus
 • Meg som leder
 • Meg i teamet
 • Tilbakemeldinger
 • Ærlighet med kjærlighet

Steg 5

Ledelse for verdiskaping

Hovedfokus
 • Hvordan skape og måle verdi?
 • Hva verdsettes hos oss?

 

Steg 6

Endring, læring, endring, læring

Hovedfokus
 • Læring
 • Endringskapasitet
 • Feilefest
 • Justering av retning

Steg 7

Driv

Hovedfokus
 • Livslang læring
 • Fart inn i nye prosjekter
 • Det grenseløse arbeidslivet
 • Evaluering og forbedringsforslag

 

Det overordnede målet for Driv er å øke verdien av lederskapet ditt i virksomheten din på helt nye måter.

Programdirektør Kristine Kjellsen

 

Praktisk informasjon

Sted

Programmet gjennomføres med en kombinasjon av fysiske og digitale møter, samt andre teknologiske løsninger. De fysiske samlingene finner sted i Bergen, Oslo og Trondheim. Driv ønsker å støtte opp under lokale initiativer. Vi bruker derfor mindre, lokale, aktører for de fysiske samlingene.

Opptak

Det er løpende opptak til Driv. Du kan søke slik du foretrekker det. Det kan være en video, dans, sang eller noen linjer i et dokument eller en e-post. Det er opp til deg. Du kan også søke ved å ringe, bare slå på tråden for en prat!

Det som det er viktig at kommer tydelig frem er:

 • Hvem er du?
 • Hvorfor vil du være med på Driv?
 • Hva ønsker du å utvikle i ditt lederskap?
 • Hva vil du utvikle i virksomheten din (strategisk satsing, endringsprosjekt, innovasjon eller lignende)?
 • Et viktig mål er at du skal involvere de du jobber tett med, hvem er det?

Pris

Pris kr. 85 000,– eks. reise og opphold.

Datoer 2024–2025

Bergen Oslo
Steg 1 27.08.24 28.08.24
Steg 2 (Digital) 23.10.24 23.10.24
Steg 3 13.11.24 12.11.24
Steg 4 (Digital) 15.01.25 15.01.25
Steg 5 04.03.25 05.03.25
Steg 6 (Digital) 23.04.25 23.04.25
Steg 7 18.06.25 17.06.25

Driv gjennomføres også virtuelt med VR-briller,  i Kristiansund i samarbeid med Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og i Hallingdal i samarbeid med Hallingdal Næringshage. Ta kontakt ved interesse.

 

Send søknad

Friplass

Friplass

Jobber du i en humanitær organisasjon, kan du
søke om friplass ved Driv.

Kontakt

Mer informasjon