Hva gjør vi?

Vi utvikler skreddersydde lederutviklingstiltak for virksomheter i privat og offentlig sektor. Lederutvikling skal bidra til verdiskapning, ønskede utviklingsprosesser og at virksomhetens mål nås. Programmene utvikles i tett samarbeid med oppdragsgiver og tilpasses virksomhetens strategi, situasjon og behov.

Vi designer ulike arenaer for organisasjonslæring og personlig utvikling. Formålet er å sikre overføringsverdi fra programmene til virksomheten for bedre resultatoppnåelse, og å skape bedre forståelse og innsikt mellom ulike ledernivå i organisasjonen.

Metoder

Et utviklingstiltak i virksomheten som skal gi varig verdi må ta utgangspunkt i lederhverdagen og praksis. Gode tiltak kan gi liten effekt hvis det ikke er match mellom virksomhetens behov og den effekt valgte virkemiddel har. Det anbefales derfor den god kontekstuell analyse av behovet organisasjonen, teamet eller ledere har for utvikling. Analysen kan gjøres kvalitativt gjennom dialog, eller gjennom kvantitative verktøy.

Et godt samspill med oppdragsgiver sikrer etablering og ivaretagelse av betingelser for utvikling og læring. Samarbeidet sikrer gode mekanismer for tydelig kobling mellom aktiviteter på utviklingsarenaer og resultater i hverdagen.

Vårt utgangspunkt er at den enkelte leder og virksomhet som helhet innehar har mye kompetanse, og at våre metoder og verktøy skal bidra til å styrke utvikling og læring til det beste for virksomheten. Programmene tar utgangspunkt i virksomhetens egne oppgaver og utfordringer.

Vi kombinerer metoder som casearbeid, simuleringer, tilbakemelding og trening. Vi benytter også 360 Lederprofil, ledergruppeprofiler og andre anerkjente utviklingsverktøy på individ- og gruppenivå.

Vårt arbeid har alltid stått for en direkte utvikling av mennesker og relasjoner. Vi skaper situasjoner hvor ledere og medarbeidere lærer av og sammen med hverandre i en dynamisk prosess. Vi ser konsulenthåndverket vårt som et bidrag til å sikre et verdiskapende samarbeid.

Kunder

14 av de 20 største selskapene på Oslo Børs har vært på våre kundelister de siste tre årene.

38 av de 50 største organisasjonene på DN topp 500-listen har vært på våre kundelister de siste tre årene.

Her kan du lese mer

Kontakt