Hva må du tenke på før du går i gang?

Et lederutviklingsprogram kan være et kraftfullt redskap for å skape retning for virksomheten. Måten programmet utformes på er det viktigste virkemiddelet du har til disposisjon for å skape ønsket resultat. Forskning viser at et lederutviklingsprogram må være tilpasset reelle og aktuelle problemstillinger i organisasjonen, og bygge på en grundig analyse av organisasjonens behov. Programmet bør være tett koblet på praksisen og utfordringene lederen står i. For å være en suksess for både deltakeren og organisasjonen er det viktig med støtte og oppfølging fra nærmeste leder gjennom hele prosessen.

Lederutviklingsprogrammer som bygger på læring gjennom erfaring, handling og refleksjon er å foretrekke, spesielt når målgruppen er ledere med et visst erfaringsnivå. Programmet bør ha en infrastruktur der feedback og forsterkning av ønsket effekt bygges inn. Det er viktig at programmets struktur, prosess og verdi evalueres som en del av gjennomføringen.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi bistår norske virksomheter med design og gjennomføring av skreddersydde utviklingsprogrammer for ledere, talenter og spesialister på alle nivå i organisasjoner.

Vi benytter forskningsbasert innsikt som veiledning i design av programmet, for eksempel gjennom PREPARE-modellen beskrevet av DeRue & Myers (2014).

Purpose – aligning leadership development and organisational strategy
Result – identifying the desired outcome of leadership development
Experience – developing leadership through experience
Point of intervention – determining the level of analysis in leadership development

Architecture – developing a social and organisational context that enables leadership development
Reinforcement – creating positive feedback loops in leadership development
Engagement – learning to learn leadership

Hvordan jobber vi?

Vi ønsker alltid å etablere et partnerskap med ledelse og ressurspersoner hos oppdragsgiver slik at vi sammen kan sikre kompetanseoverføring og gjensidig læring. Valg og prioriteringer av de strategiske innholdskomponentene og arbeidsmetodene i programmet krever et tett samarbeid med nøkkelpersonell hos oppdragsgiver. Dette er for å sikre relevans, utvikle felles forståelse for målbildet med programmet, samt å sikre at programmet forankres i organisasjonen.

Med utgangspunkt i en kartlegging av organisasjonens behov vil vi i samarbeid skreddersy en løsning med rett vektlegging av fokus på individet, gruppen og organisasjonen. Basert på forskning og vår erfaring vil vi legge inn programelementer tilpasset deltakernes nivå.

 

Hvilke virkemidler benytter vi?

Vår læringsmodell er basert på at vi først og fremst utvikler oss gjennom praktisk erfaring i arbeidssituasjonen, kombinert med erfaringsutveksling og et innslag av formell opplæring. Vår erfaring er at et utviklingsløp som kombinerer flere måter å lære på bedre sikrer faktisk endring av atferd. Vi skreddersyr gjerne et program sammen med faglige ressurspersoner fra NHH-miljøet, og trekker inn foredragsholdere fra internasjonale topp-rangerte universitet der det er hensiktsmessig.

Vi tar gjerne i bruk digitale læringsmidler i form av videoer, podkaster og digitale samhandlingstjenester. Der oppdragsgiver har egne portaler eller verktøy tar vi utgangspunkt i disse. Der det er behov for å utvikle nye løsninger samarbeider vi med de ledende leverandørene i bransjen.

I forkant av programmet gjør vi vanligvis en kartlegging i form av intervjuer og en spesialdesignet spørreundersøkelse, eller vi nytter et standardisert kartleggingsinstrument. Vi har egne verifiserte undersøkelsesverktøy, og bruker i tillegg anerkjente internasjonale verktøy.

I løpet av programmet vil vi ofte utfordre deltakerne til å avklare forventninger til eget lederskap gjennom en rolleanalyse, intervju med sentrale personer i utøvelsen av egne arbeidsoppgaver eller gjennom en 360 graders evaluering.

Kontakt