VINN-VINN er et utviklingsprogram som bygger kompetanse i kommunikasjon, samarbeid og forhandling. God hverdagsforhandling gir både smidige prosesser innad i organisasjonen, og bedre løsninger med kunder og samarbeidspartnere. Slik bidrar VINN-VINN til å skape verdi – verdi som blir synlig på bunnlinjen, og verdi i form av et styrket samarbeidsklima i virksomheten.

VINN-VINN anvender forskningsbasert kunnskap om samarbeidsprosesser, om det å finne optimale løsninger i fellesskap, om hva som gir gjennomslag og hva som skal til for å skape gode arbeidsrelasjoner. Vi bygger på blant annet forhandlingsteori og kommunikasjonsteori. Med VINN-VINN vil du oppdage hvordan du kan skape utvikling, endring og verdi gjennom dialogisk kraft.

For hvem

VINN-VINN er for nøkkelpersoner i virksomheter, formelle og uformelle ledere som må lykkes i å få med seg andre for å skape verdi. Programmet er også en mulighet til fordypning i psykologien bak forhandlinger, f.eks. for de som driver med formell forhandling som en del av sin rolle.

VINN-VINN er for deg som ønsker å få til mer sammen med andre, for deg som ønsker å heve blikket forbi snevre løsninger og unødvendige kompromisser, se det større bildet og de langsiktige løsningene. Virksomheter som vil skape varige, bærekraftige verdier kan få et løft gjennom programmet.

Hvorfor

Forhandling på sitt ypperste er å skape verdi sammen med andre, altså vinn-vinn. God forhandling gir gode resultater, ikke bare for deg selv, men også for de du samarbeider med. Dette er noe vi står i hver dag, med kollegaer, ledere, medarbeidere, og med eksterne aktører. Med forhandling mener vi i VINN-VINN hele spennet fra formelle forhandlinger til de hverdagslige forhandlingene vi står i hver dag uten å tenke på det som forhandlinger. En klok forhandler evner både å stå opp for seg selv, ivareta egne interesser og bygge robuste relasjoner. Som en klok forhandler kan du bidra til å “utvide kaken” og skape mer verdi for begge parter.

Kompetanse på forhandlingsprosesser leder til bedre resultater og flere vinn-vinn-løsninger. Det starter med bevissthet om at god forhandling ikke handler om å vinne, men om å skape.

 • Kompetanse på forhandling er nøkkelen til smidigere samarbeid.
 • Kompetent samarbeid skaper verdi for virksomheter.
 • Kompetente forhandlere blir foregangspersoner og kulturbyggere i virksomheten

Programforløp

Programmet er bygget opp av fire moduler. Gjennom hele programperioden følger deltagerne et individuelt læringsløp med teori (videoer og lesning), refleksjonsoppgaver og praktiske oppgaver. Deltageren tilegner seg dette i eget tempo mellom de fysiske samlingene.

Fire todagers treningssamlinger gir en unik sjanse til transformativ læring, gjennom individuelt tilpasset høykvalitets trening på kommunikasjon, samarbeid og forhandling.

Kvalifiserte deltakere blir sertifisert forhandler i henhold til AFF sine standarder.

Verdi

VINN-VINN gir verdi for virksomheten:

 • Trygge og bevisste nøkkelpersoner bidrar til vekst og verdiskapende samarbeid.
 • Kompetanse på forhandling er nøkkelen til smidig samarbeid innad i organisasjonen, og til bedre og mer langsiktige løsninger med eksterne samarbeidspartnere.
 • Kompetente forhandlere blir rollemodeller og kulturbyggere i virksomheten.

VINN-VINN gir verdi for deltageren:

 • Som deltager på VINN-VINN utvikler du konkrete ferdigheter i:
  • Å skape løsninger som alle slutter opp om.
  • Å bruke ulike perspektiver til det beste for virksomheten.
  • Å bli tryggere i situasjoner der verdier står på spill gjennom innsikt i egne og andres reaksjoner og psykologi.
  • Å forhandle frem optimale løsninger.
  • Å sikre egne interesser samtidig som du får med motparten.
  • Å forebygge konflikter.

Praktisk informasjon

VINN-VINN tilbys både skreddersydd for virksomheter (bedriftsinternt), og som «åpent program» i regi av oss (enkeltpersoner fra ulike virksomheter møtes til felles utvikling).

Ta kontakt for informasjon og pris dersom dere ønsker VINN-VINN internt i virksomheten.

Informasjon om åpent program 2024:

Sted

De fysiske samlingene foregår i Oslo sentrum.

Opptak

Det er løpende opptak basert på påmelding og innbetalt deltakeravgift.

Pris

Prisen for deltakelse er kr. 95.000,- eks. reise og evt. opphold. Early Bird pris: kr. 85.000 ved påmelding innen 1. juni

Datoer for 2024

Samling 1: 10. – 11. oktober 2024
Samling 2: 2. – 3. desember 2024
Samling 3: 20. – 21. februar 2025
Samling 4: 8. – 9. mai 2025

Mer informasjon

Her kan du laste ned brosjyren for programmet.

Kontakt