VINN-VINN

Et utviklingsprogram i relasjonell kompetanse, kommunikasjon og forhandling.

VINN-VINN er et utviklingsprogram som bygger kompetanse i kommunikasjon og samarbeid, forhandling og organisatorisk kløkt. Kompetanse på forhandling gir både smidige prosesser innad i organisasjonen, og bedre løsninger med eksterne samarbeidspartnere. Slik bidrar VINN-VINN til å skape verdi – verdi som blir synlig på bunnlinjen, og verdi i form av smidigere samarbeidsklima i virksomheten, og økt mestring og trivsel for den enkelte.

I VINN-VINN anvender vi forskningsbasert kunnskap om samarbeidsprosesser, om det å finne optimale løsninger i fellesskap, om hva som gir gjennomslag og hva som skal til for å skape gode arbeidsrelasjoner. Vi bygger på blant annet forhandlingsteori og kommunikasjonsteori. Et omfattende læringsløp lar deltagerne bygge praktisk samarbeids- og forhandlingskompetanse.  

 

For hvem

VINN-VINN er for deg som ønsker å få til mer sammen med andre, for deg som ønsker å heve blikket forbi snevre løsninger og unødvendige kompromisser, for deg som vil agere autentisk og stå opp mot manipulering og hersketeknikker, og for deg som ønsker å bidra til å skape noe som er større enn deg selv.  

VINN-VINN er spesielt relevant for nøkkelpersoner i virksomheter, formelle og uformelle ledere som må lykkes i å få med seg andre for å skape verdi. Programmet er også en mulighet til fordypning i psykologien bak forhandlinger, f.eks. for de som driver med formell forhandling som en del av sin rolle.  

Hvorfor

Kompetanse på forhandlingsprosesser leder til bedre resultater og flere vinn-vinn-løsninger. Det starter med bevissthet om at god forhandling ikke handler om å vinne, men om å skape. 

 • Kompetanse på forhandling er nøkkelen til smidigere samarbeid.
 • Kompetent samarbeid skaper verdi for virksomheter.
 • Kompetente forhandlere blir foregangspersoner og kulturbyggere i virksomheten.

 

Programforløp

Programmet er bygget opp av fire moduler. Gjennom hele programperioden følger deltagerne et individuelt læringsløp med teori (videoer og lesning), refleksjonsoppgaver og praktiske oppgaver. Deltageren tilegner seg dette i eget tempo mellom de fysiske samlingene.

Fire todagers treningssamlinger gir en unik sjanse til transformativ læring, gjennom individuelt tilpasset høykvalitets trening på kommunikasjon, samarbeid og forhandling.

Kvalifiserte deltakere blir sertifisert forhandler i henhold til AFF sine standarder.

 

Verdi

VINN-VINN gir verdi for virksomheten:

 • Trygge og bevisste nøkkelpersoner bidrar til vekst og verdiskapende samarbeid.
 • Kompetanse på forhandling er nøkkelen til smidig samarbeid innad i organisasjonen, og til bedre og mer langsiktige løsninger med eksterne samarbeidspartnere.
 • Kompetente forhandlere blir rollemodeller og kulturbyggere i virksomheten.

VINN-VINN gir verdi for deltageren:

 • Deltageren får dypere forståelse av hva som skjer i kommunikasjonsprosesser, hvordan man påvirker andre og hva som skal til for å få gjennomslag.
 • Som deltager på VINN-VINN utvikler du konkrete ferdigheter i:
  • Å skape løsninger som alle slutter opp om.
  • Å bruke ulike perspektiver til det beste for virksomheten.
  • Å bli tryggere i situasjoner der verdier står på spill gjennom innsikt i egne og andres reaksjoner og psykologi.
  • Å forhandle frem optimale løsninger.
  • Å sikre egne interesser samtidig som du får med motparten på laget.
  • Å forebygge konflikter.

 

Praktisk informasjon

VINN-VINN tilbys både skreddersydd for virksomheter (bedriftsinternt), og som «åpent program” i regi av oss (enkeltpersoner fra ulike virksomheter møtes til felles utvikling).

Ta kontakt for informasjon og pris dersom dere ønsker VINN-VINN internt i virksomheten.

Informasjon om åpent program:

Sted

De fysiske samlingene foregår i Oslo sentrum.
(Deltagere som bor i Oslo-området trenger ikke å sørge for losji under samlingene).

Opptak

Det er løpende opptak basert på forpliktende påmelding og innbetalt deltakeravgift.

Pris

Prisen for deltakelse er kr. 95.000,- eks. reise og evt. opphold. Early Bird pris: kr. 85.000 ved påmelding innen 1. mai 2022

Datoer for 2022

Samling 1 :  28. og 29. september 2022

Samling 2 :  30. november og 1. desember 2022

Samling 3:  30. og 31. januar 2023

Samling 4: 27. og 28. mars 2023

 

Mer informasjon

Her kan du laste ned brosjyren for programmet.

 

Kontakt