VINN-VINN

Et helhetlig utviklingsprogram i relasjonell kompetanse, kommunikasjon og forhandling.

Å mestre samarbeid, og skape gode arbeidsrelasjoner, er en nøkkel til bærekraftig utvikling og gode resultater i virksomheter. VINN-VINN er et utviklingsprogram som bygger kompetanse i kommunikasjon og samarbeid, forhandling og organisatorisk kløkt. Kompetanse på forhandling gir både smidige prosesser innad i organisasjonen, og bedre løsninger med eksterne samarbeidspartnere. Slik bidrar VINN-VINN til å skape verdi – verdi som synes på bunnlinjen, og verdi i form av smidigere samarbeidsklima i virksomheten, gode relasjoner og mestring og trivsel for den enkelte.

I VINN-VINN anvender vi forskningsbasert kunnskap om samarbeidsprosesser, om det å finne optimale løsninger i fellesskap, om hva som gir gjennomslag og hva som skal til for å skape gode, trygge arbeidsrelasjoner. Vi bygger på blant annet forhandlingsteori og kommunikasjonsteori, og har designet et omfattende læringsløp som lar deltagerne bygge praktisk samarbeids- og forhandlingskompetanse.  

 

Hvorfor

Kompetanse på forhandlingsprosesser leder til bedre resultater og flere vinn-vinn-løsninger. Det starter med bevissthet om at god forhandling ikke handler om å vinne, men om å skape. 

 • Kompetanse på forhandling er nøkkelen til smidigere samarbeid.
 • Kompetent samarbeid skaper verdi for virksomheter.
 • Kompetente forhandlere blir foregangspersoner og kulturbyggere i virksomheten.

 

For hvem

VINN-VINN er for deg som ønsker å få til mer sammen med andre, for deg som ønsker å heve blikket forbi snevre løsninger og unødvendige kompromisser, for deg som vil agere autentisk og stå opp mot manipulering og hersketeknikker, og for deg som ønsker å bidra til å skape noe som er større enn deg selv.  

VINN-VINN er spesielt relevant for nøkkelpersoner i virksomheter, formelle og uformelle ledere som må lykkes i å få med seg andre for å skape verdi. Programmet er også en mulighet til fordypning i psykologien bak forhandlinger, f.eks. for de som driver med forhandling som en del av sin rolle.  

 

Hvordan

Et personlig utviklingsløp der deltageren:

 • Bygger solid forståelse av grunnleggende kommunikasjons- og forhandlingsprinsipper. 
 • Trenes i samarbeids- og forhandlingsferdigheter.
 • Bygger trygghet i rollen som forhandler og uformell eller formell leder. 
 • Jobber med holdningsendringer og personlig utvikling gjennom prosessarbeid.

Utviklingen skjer gjennom tett oppfølging, et skreddersydd læringsløp med tilgang til en digital kunnskapsbank, samt læring og eksperimentering i utviklingsgrupper.

Kvalifiserte deltakere blir sertifisert forhandler i henhold til AFF sine standarder.

 

Programforløp

Programmet er bygget opp av fire moduler. En kick-off åpner programmet med et møte over skjerm.

Gjennom hele programperioden følger deltagerne et individuelt læringsløp med teori (videoer og lesning), refleksjonsoppgaver og praktiske oppgaver. Deltageren tilegner seg dette i eget tempo mellom de fysiske samlingene.

Fire todagers treningssamlinger gir en unik sjanse til transformativ læring, gjennom individuelt tilpasset høykvalitets trening på kommunikasjon, samarbeid og forhandling.

 

Verdi

VINN-VINN gir verdi for virksomheten:

 • Trygge og bevisste nøkkelpersoner bidrar til vekst og verdiskapende samarbeid.
 • Kompetanse på forhandling er nøkkelen til smidig samarbeid innad i organisasjonen, og til bedre og mer langsiktige løsninger med eksterne samarbeidspartnere.
 • Kompetente forhandlere blir rollemodeller og kulturbyggere i virksomheten.

VINN-VINN gir verdi for deltageren:

 • Deltageren får dypere forståelse av hva som skjer i kommunikasjonsprosesser, hvordan man påvirker andre og hva som skal til for å få gjennomslag.
 • Som deltager på VINN-VINN utvikler du konkrete ferdigheter i:
  • Å skape løsninger som alle involverte omfavner.
  • Å bruke ulike perspektiver til det beste for virksomheten.
  • Å bli tryggere i situasjoner der noe står på spill, der verdier behandles, gjennom innsikt i egne og andres reaksjoner og psykologi.
  • Å forhandle frem optimale løsninger.
  • Å sikre egne interesser samtidig som du får med motparten på laget.
  • Å forebygge konflikter.

 

Praktisk informasjon

Sted

De fysiske samlingene foregår i Oslo sentrum.
(Deltagere som bor i Oslo-området trenger ikke å sørge for losji under samlingene).

Opptak

Det er løpende opptak basert på forpliktende påmelding og innbetalt deltakeravgift.

Pris

Prisen for deltakelse er kr. 95.000,- eks. reise og evt. opphold.

Datoer for 2021

Samling 1: 1.-2. juni 2021

Samling 2: 19.-20. august 2021

Samling 3: 13.-14. oktober 2021

Samling 4: 6.-7. desember 2021

 

Mer informasjon

Her kan du laste ned brosjyren for programmet.

 

Kontakt