VINN-VINN

Et helhetlig utviklingsprogram i relasjonell kompetanse, kommunikasjon og forhandling.

 

Med VINN-VINN vil du oppdage hvordan du kan skape utvikling, endring og verdi gjennom dialogisk kraft. Erfaringen dette programmet gir deg, kan endre hvordan du samhandler med andre mennesker. Du utvikler sterkere bevissthet om egen påvirkning, som lar deg skape enda bedre og mer samarbeidsorienterte relasjoner. Programmet er et helhetlig læringsløp som kvalifiserer til en sertifisering. Med VINN-VINN vil du oppleve personlig transformasjon gjennom dybdekompetanse, praktisk trening og oppdatert kunnskap om hva som gir de beste resultatene i forhandlinger og samarbeid.

God forhandling gir gode resultater, ikke bare for deg selv, men også for de du samarbeider med. Med forhandling mener vi alt fra formelle forhandlinger til de hverdagslige forhandlingene som livene våre er innvevd i. En klok forhandler evner både å stå opp for seg selv, ivareta egne interesser og bygge robuste relasjoner. Som en klok forhandler kan du bidra til å “utvide kaken” og skape større verdi for begge parter.

 

Hvorfor:

Vi har alle et potensiale for utvikling, en mulighet til å strekke ferdighetene våre i det å oppnå gode resultater sammen med andre. Godt samarbeid ikke bare kan, men må læres. Vi kan trene opp ferdigheter og utvikle holdninger som leder til at vi skaper mer verdi med andre. Å komme frem til flere av de løsningene som tjener alle parter er en treningssak. Det starter med bevissthet om at god forhandling ikke handler om å vinne, men om å skape.

Bevissthet om forhandlingsprosesser leder til bedre resultater og flere av de løsningene som gagner alle parter. Vårt utgangspunkt er at:

  • Kompetent samarbeid skaper verdi for virksomheter
  • Kompetanse på forhandling er nøkkelen til smidigere samarbeid
  • Kompetente forhandlere blir foregangspersoner og kulturbyggere i virksomheter

For hvem

VINN-VINN er for deg som ønsker å få til mer sammen med andre, for deg som ønsker å heve blikket forbi snevre løsninger og unødvendige kompromisser, for deg som vil agere autentisk og stå opp mot manipulering og hersketeknikker, for deg som ønsker å bidra til å skape noe som er større enn deg selv.

VINN-VINN er spesielt relevant for nøkkelpersoner i virksomheter, uformelle og formelle ledere som må lykkes i godt samarbeid for å skape verdi, samt for de som driver med forhandling som en del av sin rolle. I videre forstand er programmet relevant for alle som vil nyttiggjøre seg kraften som ligger i dialog.

 

Hva som venter deg

Med VINN-VINN går du inn i et helhetlig læringsløp, designet for å støtte din utvikling. En utviklingsprosess er noe annet enn å lære noen teknikker. Det er et stykke arbeid med deg selv. Jobber du med deg selv i relasjon til andre, kan du bli tryggere i krevende situasjoner, og få frem det beste i deg selv og andre når verdier står på spill.

VINN-VINN er et personlig utviklingsprogram: Det er du som skal bli en dyktig og proff forhandler. På veien dit kommer du til å bli mer fortrolig med egne reaksjoner, og bli klokere i din kommunikasjon med andre. Det å løse konflikter, og forhandle fram gode løsninger i hverdagen, er noe vi vokser på. Dermed risikerer du å komme ut som et litt bedre menneske.

Praktisk informasjon

Sted

De fysiske samlingene foregår i Oslo sentrum.
(Deltagere som bor i Oslo-området trenger ikke å sørge for losji under samlingene).

Opptak

Det er løpende opptak basert på forpliktende påmelding og innbetalt deltakeravgift.

Pris

Prisen for deltakelse er kr. 95.000,- eks. reise og evt. opphold.

Datoer for 2021

Kick-off: 18. februar 2021 (2-3 timer fysisk eller digitalt møte)

Samling 1: 17.-18. mars 2021

Samling 2: 1.-2. juni 2021

Samling 3: 19.-20. august 2021

Samling 4: 13.-14. oktober 2021

 

Mer informasjon

Her kan du laste ned brosjyren for programmet.

 

Kontakt