Jan Frode Jansen

Jan Frode er utdannet siviløkonom, og har i tillegg høyere revisorstudie. Han er leder for området økonomi, IKT og kvalitetssikring.