Gjennom FiftyFifty programmet setter vi fokus på den urealiserte gevinsten som ligger i et likestilt og mangfoldig arbeidsliv.

Det er avgjørende å starte med mer bevisst rekruttering av kvinner til lavere lederposisjoner i virksomhetene. Kvinner må motiveres til å ønske, ville og tørre å påta seg lederansvar. FiftyFifty programmet skal bidra til dette.

Vi er stolt over at Hereminia Ibarra bidrar på samling 2.

Programmet er for virksomheter som:

  • ønsker å definere konkrete, målbare tiltak for bedre kjønnsfordeling i lederroller, og vil forplikte dere til å gjennomføre disse tiltakene.
  • vil lytte og lære til andres erfaringer på tvers av virksomheter og bransjer.
  • vil dele og bidra til samfunnsoppdraget om økt oppmerksomhet og konkrete tiltak også utenfor egen virksomhet.

Vi må jobbe systematisk for å få flere kvinner med ledererfaring på lavere nivå til å være motivert av en karriere helt til topps.

Tove Selnes, Konserndirektør i Storebrand

FiftyFifty er et utviklingsprogram på 3 nivåer:

  1. En læringsreise for den enkelte deltaker for å bygge egen lederidentitet. Støttet av sponsorer som våger å by på seg selv for å vise mangfold og menneskelighet i toppledelsen.
  2. Definere barrierer og strategier for å bryte dem i hver organisasjon og dele på tvers for å øke momentum.
  3. Jobbe sammen for å definere lederskap for fremtiden – forbi stereotype begrensninger. Påvirke samfunnsdebatten gjennom å dele innsikt og erfaringer.

Fakta om programmet:

  • Organisatorisk forankret i toppledelsen med aktiv sponsor fra hvert selskap.
  • 5–10 deltakere fra hvert selskap. Nettverksbygging i eget selskap.
  • Grupper på tvers for å bygge allianser på tvers.

 

Datoer 2023–2024

Samling 1: 23.- 24. november 2023

Samling 2: 15. februar 2024

Samling 3: 22. mai 2024

Samling 4: 3 september 2024

pdf-icon

Informasjon om programmet finner du i
brosjyren som er tilgjengelig våren 2022.

2017 rapporten kan lastes ned her