AFF FiftyFifty

Et program med fokus på FNs bærekraftsmål nr. 5 for å få flere kvinner til topps i næringslivet.

Det er avgjørende å starte med mer bevisst rekruttering av kvinner til lavere lederposisjoner i virksomhetene. Kvinner må motiveres til å ønske, ville og tørre å påta seg lederansvar. FiftyFifty programmet skal bidra til dette.

Vi er stolt over at Hereminia Ibarra kommer til Oslo og bidrar på samling 2.

Programmet er for virksomheter som:

  • ønsker å definere konkrete, målbare tiltak for bedre kjønnsfordeling i lederroller, og vil forplikte dere til å gjennomføre disse tiltakene.
  • vil lytte og lære til andres erfaringer på tvers av virksomheter og bransjer.
  • vil dele og bidra til samfunnsoppdraget om økt oppmerksomhet og konkrete tiltak også utenfor egen virksomhet.

 

Informasjon om programmet finner du i
brosjyren som er tilgjengelig våren 2021.

2017 rapporten kan
lastes ned her