Ledelse innebærer å håndtere komplekse utfordringer og ta beslutninger i krevende situasjoner. Våre åpne program gir deg anledning til å ta et steg til siden og reflektere over eget lederskap. Du vil få anledning til å vurdere hva som fungerer og hva du må utvikle i lederskapet ditt. Det vil styrker din kapasitet til å handle i en tid med stor usikkerhet. Våre programmer er designet for å utvikle ditt lederskap, bygge effektive team og bidra til å styrke organisasjonens prestasjoner.

Programmene henter inn nye perspektiver på organisering og ledelse, men det viktigste vi gjør er å sørge for at disse blir relevante for ledere i programmet. Vårt programdesign og læringsmetodene våre er avgjørende for å skape verdi for ledere og virksomheter som investerer i programmet. Formatet i de åpne programmene tillater personlig skreddersøm i et lederfellesskap som lærer sammen. Deltakere kan prøve ut nye ferdigheter og forståelse, og gjennomfører eksperimenter som skaper utvikling i organisasjonene og egen lederkompetanse.

Solstrandprogrammet

Solstrandprogrammet er vårt mest omfattende og krevende lederutviklingsprogram. En unik møteplass for erfarne ledere som vil utvikle sitt lederskap. Programmet er for ledere med lang erfaring og komplekse lederroller.

Programmet er utfordrende, energigivende og gir deg som leder ny kunnskap, nye impulser og styrker din gjennomføringsevne. Solstrandprogrammet bidrar til utvikling av norsk næringsliv og offentlig sektor gjennom å gi deltakerne utvidet organisasjonsforståelse og økt innsikt i ledelsesprosesser. Programmet gir det et unikt ledernettverk og en alumniorganisasjon for livet.

Datoer 2025-2026

Samling 1: mandag 28. april - fredag 9. mai 2025
Samling 2: mandag 8 - fredag 19. september 2025
Samling 3: mandag 12.- fredag 23. januar 2026
Samling 4: mandag 8.- lørdag 13. juni 2026
2 dagers Alumnisamling i januar 2027

Les mer

Solstrandprogrammet Accelerate

Et intensivt og ambisiøst lederutviklingsprogram som akselererer din utvikling som leder. Programmet er for ledere i starten av sin lederkarriere med ambisjoner og ønske om å utgjøre en forskjell.

Solstrandprogrammet Accelerate gir verktøy, ferdigheter og perspektiver for å håndtere økende endringstakt, kompleksitet og grenseløshet som er kjennetegn ved det nye arbeidslivet. Utviklingsmål knyttes opp mot deltakerens virksomhet og gir praktisk utbytte for virksomheten og deg som leder. Din første lederrolle vil legge føringer for din videre lederkarriere. Accelerate gir deg det du trenger for å lære og mestre nye situasjoner.

Datoer 2024–2025

Samling 1: 2. - 6. september 2024
Samling 2: 4. - 8. november 2024
Samling 3: 3. - 7. februar 2025
Samling 4: 2. - 6. juni 2025
Samling 5:13. – 17. oktober 2025
2- dagers oppfølgingssamling i oktober 2026

Les mer

AFF Samspill & Ledelse

Programmet gir et dypdykk i hvordan samspillet med andre påvirker egen lederstil, egne beslutninger og resultater. Det er for deg som vil forbedre og utvikle din samspillskompetanse. Passer for ledere på alle nivåer.

Dette er et er et praktisk program som bidrar til økt kunnskap om hvordan enkeltpersoner, mellommenneskelig samspill og virksomheter fungerer. Du får økt kunnskap om de relasjonelle aspektene i organisasjonen og hvordan dette innvirker på utøvelse av lederskap, beslutninger og arbeidsprestasjoner. Programmet gir en fagpsykologisk innsikt til glede og nytte for personlig utvikling og selvinnsikt.

Datoer 2024

Samling 1: 6.–10. januar
Samling 2: 3.–5. februar
Samling 3: 22.–25. april
Samling 4: 16.–20. juni
Samling 5: 16.–18. september

Les mer

Driv

Driv er en helt ny og spennende lederutviklingsreise. Vi kombinerer 70 års erfaring fra ledelses- og organisasjonsutvikling med det vi har lært før, under og etter pandemien om digital og smidig utvikling.

Du jobber aktivt med å utvikle lederskapet ditt i arbeidshverdagen og får et felleskap med andre ledere i samme situasjon. Dere knyttes sammen gjennom både teknologi og fysiske møter slik at dere kan hjelpe og støtte hverandre i en travel hverdag.

Datoer 2024

Kommer snart

Les mer