Lederutviklings­programmer

Våre programmer er rangert blant verdens 50 beste på Financial Times sin årlige rangering

Ledelse innebærer å håndtere komplekse utfordringer og ta beslutninger i krevende situasjoner. Våre åpne program gir deg anledning til å ta et steg til siden og reflektere over eget lederskap. Du vil få anledning til å vurdere hva som fungerer og hva du må utvikle i ditt lederskap. Det vil styrker din kapasitet til å handle i en tid med stor usikkerhet. Våre program er designet for å utvikle ditt lederskap, bygge effektive team og bidra til å styrke organisasjonens prestasjoner.

Programmene henter inn nye perspektiver på organisering og ledelse, men det viktigste vi gjør er å sørge for at disse blir relevante for ledere i programmet. Vårt programdesign og læringsmetoder avgjørende for å skape verdi for ledere og virksomheter som investerer i programmet. Formatet i de åpne programmene tillater personlig skreddersøm i et lederfellesskap som lærer sammen. Deltakere kan prøve ut nye ferdigheter og forståelse, og gjennomfører eksperimenter som skaper utvikling i organisasjonene og egen lederkompetanse.

Solstrandprogrammet

Solstrandprogrammet er AFFs mest omfattende og krevende lederutviklingsprogram. En unik møteplass for erfarne ledere som vil utvikle sitt lederskap. Programmet er for ledere med lang erfaring og komplekse lederroller.

Programmet er utfordrende, energigivende og gir deg som leder ny kunnskap, nye impulser og styrker din gjennomføringsevne. Solstrandprogrammet bidrar til utvikling av norsk næringsliv og offentlig sektor gjennom å gi deltakerne utvidet organisasjonsforståelse og økt innsikt i ledelsesprosesser. Programmet gir det et unikt ledernettverk og en alumniorganisasjon for livet.

Datoer 2020–2021

Vårsamling 20. april – 1. mai 2020
Høstsamling 14. – fredag 25. 2020
Vintersamling 11. – 22. januar 2021
Sommersamling 14. – 19. juni 2021
Alumnisamling tentativt onsdag 5. – fredag 7. januar 2022

Les mer

Solstrandprogrammet Accelerate

Et intensivt og ambisiøst lederutviklingsprogram som akselererer din utvikling som leder. Programmet er for ledere i starten av sin lederkarriere med ambisjoner og ønske om å utgjøre en forskjell.

Solstrandprogrammet Accelerate gir verktøy, ferdigheter og perspektiver for å håndtere økende endringstakt, kompleksitet og grenseløshet som er kjennetegn ved det nye arbeidslivet. Utviklingsmål knyttes opp mot deltakerens virksomhet og gir praktisk utbytte for virksomheten og deg som leder. Din første lederrolle vil legge føringer for din videre lederkarriere. Accelerate gir deg det du trenger for å lære og mestre nye situasjoner.

Datoer 2019–2020

09. – 13. september 2019
04. – 08. november 2019
03. – 07. februar 2020
08. – 12. juni 2020
13. – 16. oktober 2020

Les mer

AFF Samspill & Ledelse

Programmet gir et dypdykk i hvordan samspillet med andre påvirker egen lederstil, egne beslutninger og resultater. Det er for deg som vil forbedre og utvikle din samspillskompetanse. Passer for ledere på alle nivåer.

Dette er et er et praktisk program som bidrar til økt kunnskap om hvordan enkeltpersoner, mellommenneskelig samspill og virksomheter fungerer. Du får økt kunnskap om de relasjonelle aspektene i organisasjonen og hvordan dette innvirker på utøvelse av lederskap, beslutninger og arbeidsprestasjoner. Programmet gir en fagpsykologisk innsikt til glede og nytte for personlig utvikling og selvinnsikt.

Datoer 2020

20.-24. januar 2020
26.-28. februar 2020
27.-30. april 2020
8.-12. juni 2020
8.-11. september 2020

Les mer

Skreddersydde lederutviklings­programmer

Vi bistår norske virksomheter med design og gjennomføring av skreddersydde utviklingsprogram for ledere, talenter og spesialister på alle nivå i organisasjoner. Vi benytter forskningsbasert innsikt som veiledning i design av programmet.Valg og prioriteringer av de strategiske innholdskomponentene og arbeidsmetodene i programmet krever et tett samarbeid med nøkkelpersonell hos oppdragsgiver. Dette er for å sikre relevans, utvikle felles forståelse for målbildet med programmet, samt å sikre at programmet forankres i organisasjonen.

Les mer