Coaching

Du har ledere i din virksomhet som har behov for bistand til å ta i bruk hele potensialet sitt.

Du har ledere i organisasjonen som står overfor spesielt krevende utfordringer.

Hva må du tenke på før du går i gang?

Coaching innebærer en forpliktende allianse mellom en erfaren konsulent og en leder eller en gruppe som aktivt samarbeider for å møte den enkeltes og organisasjonens behov.

Behovet for coaching kan være mange og sammensatte. Det kan være nyttig å reflektere over formålet med coachingen før man går i gang. Coaching kan typisk adressere ett eller flere av følgende temaer:

Strategisk coaching handler om å hjelpe ledere løse dilemmaer og overkomme barrierer knyttet til strategiske valg. Strategisk coaching handler også i større grad om å forstå helhetsbildet (internt og eksternt) og tilbakeføre egen læring til organisasjonen.

 

Operativ coaching fokuserer på de daglige oppgavene lederen eller gruppen står ovenfor. Det kan være tydeligere resultatfokus, gjennomføringskraft, samarbeidsutfordringer, innovasjonskapasitet og det å stå i usikkerhet/uforutsigbarhet.

Personlig coaching fokuserer på utfordringer individet står ovenfor. Det kan være stressmestring, personlig effektivitet og grensesetting; det å være for snill eller å ha for stor eller for liten tro på seg selv.

Ferdighets-coaching er trening på lederatferd og verktøy som tilbakemelding, delegering og konfliktforebygging.

Faglig coaching grenser mot formidling og handler om å gi kunnskap om ledelse, samarbeid og kommunikasjon som lederen eller gruppen kan reflektere over.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Coaching i AFF foregår med hjerte, hjerne og intuisjon for å hjelpe ledere med å gjennomføre prosesser og oppnå resultater. Det gis støtte og settes krav, samtidig som vi sammen finner frem til gode løsninger.

Våre konsulenter har lang erfaring med coachingrelasjoner. Mange av dem er utdannet psykologer eller har videreutdanning i å tilrettelegge for personlige utviklingsprosesser.

Hvordan jobber vi?

Coaching er en metode, som gjennom dialog hjelper ledere og grupper til å gjennomføre prosesser og oppnå resultater. Istedenfor å fortelle ledere hvordan de skal handle for å nå mål og utvikle seg som ledere, blir ledere invitert til en utforskende, lærende og målrettet dialog.

Selv om fokuset i en coachingsituasjon er på individet eller gruppen, er det overordnete målet å øke verdien av lederskapet i organisasjonen.

Hvilke virkemidler benytter vi?

Uavhengig av hvorvidt coachingen er individuell eller i gruppe, er målet og prosessen den samme.

Et coaching forløp kan beskrives med følgende aktiviteter:

 

Coaching er en metode og en ferdighet som kan læres. Coaching satt i system i organisasjonen bidrar til en åpen, lærende, engasjert og støttende kultur som etter hvert blir selvforsterkende. Intensjonen er at ferdigheter i coaching skal spre seg fra toppledere til kunder og brukere.

En av våre konsulenter coacher ledere, ledere coacher medarbeidere og medarbeidere coacher kunder/brukere for å oppnå resultater til det beste for alle parter.

Kontakt