Hva må du tenke på før du går i gang?

Behovene for coaching kan være ulike og sammensatte. Det kan derfor være nyttig å reflektere over hvilke formål du har med coachingen før du går i gang. I executive coaching jobber vi i spennet mellom forretning, utvikling og innflytelse. Vi møter problemstillingene du bringer med deg gjennom et bredt spekter av metoder.

Vi vil typisk utforske strategiske, operative og personlig utfordringer. I samtalene kan vi adressere ønskede mål, dilemmaer og tilrettelegge for dypere innsikt. Executive coaching er en sentral del av våre tjenester, men vi tilbyr også coaching for deg uten lederansvar.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Våre konsulenter har lang erfaring med coaching. Kombinasjonen av at vi er dypt involvert i ledelsesprosesser og har innsikt i hva som skaper utvikling for individer, team og organisasjoner gjør at vi kan følge komplekse, forretningsmessige utfordringer.

Coachen vil skape rom for refleksjon, støtte, utfordre samt gi tilbakemelding.

Hvordan jobber vi?

Coaching er en metode som gjennom dialog bidrar til dypere refleksjon og ny praksis. Vi inviterer til en utforskende, lærende og målrettet dialog.

Coachingprosessen er et individuelt tilpasset utviklingsløp hvor forløpet bygger på noen grunnelementer slik som en oppstartssamtale; en trekantsamtale mellom deg, din coach og din nærmeste leder; og individuelle utviklingssamtaler.

Hvilke virkemidler benytter vi?

Vår coachingpraksis bygger på ulike teoretiske perspektiver. Intervensjonene hentes fra kognitive, emosjonsfokuserte og atferdsorienterte perspektiver for å nevne noen. Relasjonen og dialogen danner fundamentet for utvikling. Coaching er en praksis som utøves med høy bevissthet for kontekst og samspill med omgivelsene. Verdien av en coachingprosess er unik. Forventet resultat kan være økt opplevelse av å mestre rollen, bedre forståelse for samspill og klokskap i møte med organisasjonsdynamikk.

Inspirert av ledelsesforskningen til Mintzberg (2004; 2013) ser vi på coaching som en praksis bestående av tre deler: 1) håndverk der vi tar i bruk vår erfaring; 2) forskningsbasert kunnskap om utvikling for analyse og valg av bevisste strategier; og 3) kunst der vi nyttiggjør oss av vår innsikt og intuisjon.

Kontakt