Hva gjør vi?

Vi utvikler skreddersydde organisasjonsutviklingstiltak for virksomheter i privat og offentlig sektor. Organisasjonsutvikling skal bidra til verdiskapning, ønskede utviklingsprosesser og at virksomheten oppnår satte mål.

Tiltakene utvikles i tett samarbeid med oppdragsgiver og tilpasses virksomhetens strategi, situasjon og behov. Formålet er å sikre overføringsverdi fra programmene til virksomheten for bedre resultatoppnåelse, og å skape bedre forståelse og innsikt mellom ulike ledernivå i organisasjonen.

Metoder

Dersom et utviklingstiltak i virksomheten skal gi varig verdi, må man ta utgangspunkt i utfordringsbildet og praksis. Gode tiltak kan gi liten effekt dersom det ikke er match mellom virksomhetens behov og den effekten det valgte virkemiddelet har. Derfor anbefales det at man gjennomfører en solid kontekstuell analyse av behovet organisasjonen, teamet eller ledere har når det gjelder utvikling. Analysen kan gjøres kvalitativt gjennom dialog, eller gjennom kvantitative verktøy.

Et godt samspill med oppdragsgiver sikrer etablering og ivaretakelse av betingelser for utvikling og læring. Samarbeidet sikrer gode mekanismer for tydelig kobling mellom aktiviteter på utviklingsarenaer og resultater i hverdagen.

Vårt utgangspunkt er at den enkelte virksomhet som helhet innehar mye kompetanse, og at våre metoder og verktøy skal bidra til å styrke utvikling og læring til det beste for virksomheten. Våre tiltak tar utgangspunkt i virksomhetens egne oppgaver og utfordringer.

Vi har alltid stått for en direkte utvikling av mennesker og relasjoner. Vi skaper situasjoner der ledere og medarbeidere lærer av og sammen med hverandre i en dynamisk prosess. Vi ser konsulenthåndverket vårt som et bidrag til å sikre et verdiskapende samarbeid.

 

Kunder

14 av de 20 største selskapene på Oslo Børs har vært på våre kundelister de siste tre årene.

38 av de 50 største organisasjonene på DN500-listen har vært på våre kundelister de siste tre årene.

Her kan du lese mer

Kontakt