AFF Samspill & Ledelse

Programmet gir et dypdykk i hvordan samspillet med andre påvirker egen lederstil, egne beslutninger og resultater. Det er for deg som vil forbedre og utvikle egen samspillskompetanse. Passer for ledere på alle nivåer.

Om AFF Samspill & Ledelse

Dette er et program for utvikling av eget lederskap, teamutvikling og relasjonskompetanse. I dette programmet får du anledning til å fordype deg i forskningsbasert teori og praksis, og gjøre det anvendbart i din egen hverdag som leder, eller eventuelt forberede deg til en fremtidig lederrolle. Du får prøve ut et bredt spekter av psykologiske teorier i samspill med de andre deltakerne og ta demi bruk i situasjoner som ligner de du har i din arbeidssituasjon.

Psykologer har utviklet og drevet Samspill & Ledelse i over tjuefem år. Over fire tusen fornøyde deltakere har gjennomført programmet. I 2012 startet vi opp programmet i AFFs regi. Programmet er basert på vitenskapelig dokumentert kunnskap om samspill og ledelse hentet fra personlighetspsykologi, sosial- og gruppepsykologi og organisasjonspsykologi.

Deltakerne

 

 

Mål og resultater

Dette er et praktisk program som bidrar til økt kunnskap om hvordan enkeltpersoner, mellommenneskelig samspill og virksomheter fungerer. Målet for programmet er å øke forståelsen av hvilke bevisste og ubevisste prosesser som ligger til grunn for trivsel, produktivitet og fornying på arbeidsplassen.

Du får økt kunnskap om de relasjonelle aspektene i organisasjonen og hvordan dette påvirker på utøvelse av lederskap, beslutninger og arbeidsprestasjoner.

Programmet gir en fagpsykologisk innsikt til glede og nytte for personlig utvikling og selvinnsikt. Du styrker din gjennomføringskraft og blir bedre rustet til å oppnå resultater gjennom andre og nå organisasjonens mål.

Samarbeidsøvelser i ulike typer grupper gir økt forståelse for samspill i grupper. Deltakeren blir bevisst på hvilke valg man tar, og hvordan man selv påvirker og blir påvirket. Vi kombinerer oppgaver, teori og refleksjon.

«Programmet har vært nyttig for meg både som leder og menneske. Det har en kombinasjon av teori, praktiske øvelser og refleksjon i samarbeid med andre – noe som gir veldig god læringseffekt.»

«Kombinasjonen øvelser, teori og refleksjon har gitt inspirasjon og nye ideer jeg har tatt med tilbake i hverdagen. Jeg har blitt bedre på å ta styring og utfordre meg selv.»

«Gjennom programmet lærte jeg mye nyttig om meg selv både som leder og menneske. Jeg fikk med meg konkrete verktøy som jeg bruker i jobben, og dette bidrar til at jeg føler meg tryggere som leder.»

Programdesign

Samling 1

Ledelse og samspill i og mellom grupper

 • Etablering og utvikling av grupper
 • Konkurranse og samarbeid i og mellom grupper
 • Angst og ubevisste prosesser i grupper

Samling 2

Roller og makt

 • Gruppeidentitet og tilhørighet
 • Makt, autoritet og gjennomslagskraft
 • Førsteinntrykk og stereotypier

Samling 3

Innovasjon og overlevelse

 • Kreativitet og kompetanseutvikling
 • Konkurranse som «vinn eller forsvinn»
 • Vurderings- og beslutningspsykologi

Samling 4

Selvinnsikt og utvikling av andre

 • Lederen som hjelper
 • Personlighet – fortid, nåtid og fremtid
 • Åpenhet og følelser som endringsfaktor

Samling 5

Integrasjon og anvendelse

 • Lykke, mening og motivasjon
 • Bevissthet og sokratisk dialog
 • Kompetanse og inkompetanse

Du får prøve ut et bredt spekter av psykologiske teorier i samspill med de andre deltakerne og benytte dem på situasjoner som ligner de du har i egen arbeidssituasjon. Programdesignet er organisert på fire læringsarenaer som kombinerer erfaringslæring og teori.

Arenaene, dvs. læringsgrupper, teoriforelesninger og plenumsdiskusjoner, forsterkes ved anbefalte skriftlige arbeider og litteraturstudier. Gjennom arbeidet på disse arenaene lærer deltakerne å bruke psykologisk teori og kunnskap i eget liv og arbeid.

I dette programmet får du økt kunnskap om hva som påvirker endringsprosesser både på individ­ og organisasjonsnivå. Vi ser at deltaker utvider sitt handlingsrepertoar og får større trygghet i mellommenneskelige relasjoner.

Morten Eikeland, programdirektør

Hva forteller tidligere deltakere?

Praktisk informasjon

Sted og tid

Samlingene gjennomføres sentralt i Oslo, i AFFs lokaler i Drammensveien 44. Tidspunkt: kl. 08:30–16:00.

Opptak

Det er løpende opptak basert søknad.

Pris

Pris: 89 500,– inkl. lunsj. Eks. reise, diett og opphold. Kan fordeles på to kalenderår.

Samlingsdatoer 2022

10.-14. januar
14.-16. februar
18.-21. april
6.-10. juni
5.-7. september

 

Friplass

Friplass

Jobber du i en humanitær organisasjon, kan du
søke om friplass ved AFF Samspill & Ledelse

Kontakt

Lesestoff

Programmets pedagogikk er beskrevet i Moxnes, P. (2006). Learning group psychology, leadership, and anxiety coping by use of fairy tales as educational guide. Nordic Psychology, 58 (1), 5-21.