Om AFF

AFF
Stiftelsen Administrativt Forskningsfond ved Norges Handelshøyskole

Org.nr.: 971 228 113

Pb. 3490 Ytre Sandviken, 5045 Bergen

Pb. 2569 Solli, 0202 Oslo

Hvorfor samarbeide med AFF?

Unik innsikt i menneskers samspill, behov og atferd i organisasjoner

 • det største fagmiljøet i Norge, ledende i design av utviklingsarbeid med høy grad av virksomhetsforståelse
 • 65 års erfaring med ledelses- og organisasjonsutvikling, dokumentert bærekraft og relevans
 • stiftelse med et samfunnsoppdrag hvor vi investerer i vår egen og samfunnets kunnskapsutvikling

Våre åpne lederutviklingsprogram

 • blant de 50 høyest rangerte i verden
 • direkte innsikt i sentrale og aktuelle utfordringsområder i ulike bransjer
 • kontinuerlig utvikling av effektfulle metoder
 • tilgang til nettverk av virksomheter og tidligere deltakere

Del av NHH-miljøet (NHH, SNF, AFF)

 • høy respektert vitenskapelig institusjon
 • internasjonale partnerinstitusjoner
 • supplerende fagmiljø
 • kort vei til forskning
 • tilgang til nettverk av virksomheter og tidligere studenter

Dette er oss

Misjon

Vår misjon er å bidra til verdiskapende utvikling av lederskap og organisasjoner i et komplekst og globalisert samfunn.

Vi hjelper samfunnsbyggende virksomheter i privat-, ideell- og offentlig sektor, med økt verdiskapning gjennom leder- og organisasjonsutvikling. Vi er godt forankret i norsk og skandinavisk tradisjon, samtidig som vi bygger på og samarbeider med de beste internasjonale ledelsesforskningsmiljøene.

Sertifiseringer

Våre verdier

Vi bryr oss

 • For oss er det viktig å vise respekt og omsorg
 • Vi deler av egen kunnskap
 • Vi har et langsiktig perspektiv, og et samfunnsoppdrag

Vi er solide

 • Vi er etterrettelige og ryddige
 • Vi har faglig integritet

Vi er modige

 • Vi utfordrer oss selv og våre oppdragsgivere, og gir tilbakemeldinger
 • Vi er nysgjerrige og er en faglig spydspiss på våre områder
 • Vi evner å ta valg, og tør å gjøre oss sårbare

Vi er tett på

 • Vi er opptatt av kundens behov og vi skaper verdier gjennom samarbeid
 • Vi er opptatt av aktuelle problemstillinger, og er proaktive overfor kunder og hverandre

Vårt samfunnsoppdrag

Vårt samfunnsoppdrag er å utvikle og anvende kunnskap om organisasjon og ledelse

 • Vi investerer i å utvikle kunnskapsgrunnlaget innen våre fagfelt og i egen kunnskapsutvikling
 • Vi tilbyr friplasser på våre åpne program til ideelle virksomheter
 • Vi deler vår kunnskap med kundene våre og med samfunnet for øvrig

Våre kunder

14 av de 20 største selskapene på Oslo Børs har vært på våre kundelister de siste tre årene.

38 av de 50 største organisasjonene på DN500-listen har vært på våre kundelister de siste tre årene.

14 av 15 departementer og/eller rapporterende direktorater har vært på våre kundelister de siste tre årene.

 

Våre tjenester

 

 

Vår organisasjon

Kontakt