Om AFF

AFF
Stiftelsen Administrativt Forskningsfond ved Norges Handelshøyskole

Org.nr.: 971 228 113

Postadresser

Pb. 3490 Ytre Sandviken, 5045 Bergen

Pb. 2569 Solli, 0202 Oslo

Hvorfor samarbeide med AFF?

En solid, lærende og tilpasningsdyktig organisasjon – det største fagmiljøet i Norge med 70 års erfaring med design og gjennomføring av utviklingsprosesser.

Våre åpne lederutviklingsprogram er blant de høyest rangerte i verden – vi er tett på aktuelle lederutfordringer på tvers av bransjer.

Kort vei til oppdatert kunnskap gjennom partnerskap med NHH og SNF – supplerende fagmiljø og forskningsprogram.

Integrert i internasionale nettverk av fagmiljø i skjæringspunktet mellom forskning og anvendt ledererfaring – vi lar denne innsikten komme våre kunder til gode.

Dette er oss

Sertifiseringer

Våre verdier

Vi bryr oss

  • Vi har respekt for våre kunders situasjon og støtter dem i deres utfordringer
  • Vi skaper arenaer hvor erfaring og kunnskap kan deles
  • Vi løser oppdrag på måter som gir verdi og effekt
  • Vi deler vår situasjonsforståelse og refleksjoner

Vi er solide

  • Vi står på et solid faglig fundament, med et mangfold av perspektiver
  • Vår størrelse og robusthet sikrer gjennomføring
  • Vi står sammen i møte med prosjekter og problemstillinger

Vi utfordrer

  • Vi er nysgjerrige og utforskende – alltid!
  • Vi er modig og tar risiko – for å skape bevegelse
  • Vi tør å fremme våre vurderinger i offentligheten

Våre kunder

14 av de 20 største selskapene på Oslo Børs har vært på våre kundelister de siste tre årene.

28 av de 50 største selskapene på Kapital sin bedriftsrangering har vært på våre kundelister de siste tre årene.

 

Våre tjenester

 

 

Vår organisasjon

Kontakt