Om AFF

Hvorfor samarbeide med AFF?

Unik innsikt i menneskers samspill, behov og atferd i organisasjoner

 • det største fagmiljøet i Norge, ledende i design av utviklingsarbeid med høy grad av virksomhetsforståelse
 • 65 års erfaring med ledelses- og organisasjonsutvikling, dokumentert bærekraft og relevans
 • stiftelse med et samfunnsoppdrag hvor vi investerer i vår egen og samfunnets kunnskapsutvikling

Våre åpne lederutviklingsprogram

 • omdømme, blant de 50 høyest rangerte i verden
 • relasjoner til virksomheter og deltakere (alumni)
 • direkte innsikt i sentrale og aktuelle utfordringsområder
 • arena for metodeutvikling

Del av NHH miljøet (NHH, SNF, AFF)

 • omdømme, høy respektert vitenskapelig institusjon
 • kontaktnett / alumni
 • internasjonale partnerinstitusjoner
 • supplerende fagmiljø
 • kort vei til forskning

Dette er oss

Misjon

Vår misjon er å bidra til verdiskapende utvikling av lederskap og organisasjoner i et komplekst og globalisert samfunn.

Vi hjelper samfunnsbyggende virksomheter i privat-, ideell- og offentlig sektor med økt verdiskapning gjennom leder- og organisasjonsutvikling. Vi er godt forankret i norsk og skandinavisk tradisjon, samtidig som vi bygger på og samarbeider med de beste internasjonale ledelsesforskningsmiljøene.

Sertifiseringer

Våre verdier

Vi bryr oss

 • For oss er det viktig å vise respekt og omsorg.
 • Vi deler av vår kunnskap.
 • Vi har et langsiktig perspektiv, og et samfunnsoppdrag.

Vi er solide

 • Vi er etterrettelige og ryddige.
 • Vi har faglig integritet.

Vi er modige

 • Vi utfordrer oss selv og våre oppdragsgivere, og gir tilbakemeldinger.
 • Vi er nysgjerrige og er en faglig spydspiss på våre områder.
 • Vi evner å ta valg, og tør å gjøre oss sårbare.

Vi er tett på

 • Vi er opptatt av kundens behov og vi skaper verdier gjennom samarbeid.
 • Vi er opptatt av aktuelle problemstillinger, og er proaktive overfor kunder og hverandre.

Samfunnsoppdrag

Vårt samfunnsoppdrag er å utvikle og anvende kunnskap om organisasjon og ledelse

 • Vi investerer i egen kunnskapsutvikling, og deler vår kunnskap med våre kunder og med samfunnet for øvrig
 • Vi tilbyr friplasser på våre åpne program til ideelle virksomheter
 • Vi avsetter økonomiske midler for å utvikle kunnskapsgrunnlaget innen våre fagfelt

Våre kunder

14 av de 20 største selskapene på Oslo Børs har vært på våre kundelister de siste tre årene.

38 av de 50 største organisasjonene på DN topp 500-listen har vært på våre kundelister de siste tre årene.

14 av 15 departement og/eller rapporterende direktorat har vært på våre kundelister de siste tre årene.

 

Våre tjenester

 

 

Vår organisasjon

Kontakt