Om AFF

AFF
Stiftelsen Administrativt Forskningsfond ved Norges Handelshøyskole

Org.nr.: 971 228 113

Pb. 3490 Ytre Sandviken, 5045 Bergen

Pb. 2569 Solli, 0202 Oslo

Hvorfor samarbeide med AFF?

Unik innsikt i menneskers samspill, behov og atferd i organisasjoner

 • det største fagmiljøet i Norge, ledende i design av utviklingsarbeid med høy grad av virksomhetsforståelse
 • 65 års erfaring med ledelses- og organisasjonsutvikling, dokumentert bærekraft og relevans
 • stiftelse med et samfunnsoppdrag hvor vi investerer i vår egen og samfunnets kunnskapsutvikling

Våre åpne lederutviklingsprogram

 • blant de 50 høyest rangerte i verden
 • direkte innsikt i sentrale og aktuelle utfordringsområder i ulike bransjer
 • kontinuerlig utvikling av effektfulle metoder
 • tilgang til nettverk av virksomheter og tidligere deltakere

Del av NHH-miljøet (NHH, SNF, AFF)

 • høy respektert vitenskapelig institusjon
 • internasjonale partnerinstitusjoner
 • supplerende fagmiljø
 • kort vei til forskning
 • tilgang til nettverk av virksomheter og tidligere studenter

Dette er oss

Sertifiseringer

Våre verdier

Vi bryr oss

 • Vi har respekt for våre kunders situasjon og støtter dem i deres utfordringer
 • Vi skaper arenaer hvor erfaring og kunnskap kan deles
 • Vi løser oppdrag på måter som gir verdi og effekt
 • Vi deler vår situasjonsforståelse og refleksjoner

Vi er solide

 • Vi står på et solid faglig fundament, med et mangfold av perspektiver
 • Vår størrelse og robusthet sikrer gjennomføring
 • Vi står sammen i møte med prosjekter og problemstillinger

Vi utfordrer

 • Vi er nysgjerrige og utforskende – alltid!
 • Vi er modig og tar risiko – for å skape bevegelse
 • Vi tør å fremme våre vurderinger i offentligheten

Våre kunder

14 av de 20 største selskapene på Oslo Børs har vært på våre kundelister de siste tre årene.

38 av de 50 største organisasjonene på DN500-listen har vært på våre kundelister de siste tre årene.

14 av 15 departementer og/eller rapporterende direktorater har vært på våre kundelister de siste tre årene.

 

Våre tjenester

 

 

Vår organisasjon

Kontakt