Heidi Kristina Westli

Heidi Kristina har en master i arbeids- og organisasjonspsykologi og videreutdanning i gestaltveiledning. Hun har forsket og undervist på universitetsnivå. Hennes kjernekompetanse er lederutvikling og prosessledelse i ledergrupper. Heidi Kristina arbeider primært med virksomhetstilpassede lederutviklingsprogram, veiledning av ledere og grupper, samt organisasjonsutvikling. De som samarbeider med Heidi setter pris på hennes evne til å sette seg inn i andres situasjon, og opplever henne som tillitsvekkende. I arbeid med grupper er hennes styrke å bistå gruppen med å utvikle konstruktive samspillsmønstre. Som foredragsholder er hun engasjerende og opptatt av å omsette teori til praktisk handling.