Utviklingsprogram for konsulenter

For deg som støtter og utvikler virksomhetens ledere og team i uforutsigbare tider.

Programmet består av fire samlinger organisert i tematiske områder som bygger på hverandre:

  1. Rolle, identitet og autoritet som internkonsulent
  2. Organisasjonsforståelse og ledelse av gruppeprosesser
  3. Intervensjonsdesign og tiltak på gruppe- og individnivå
  4. Hvordan bruke makt og innflytelse i konsulentrollen

Rolleforståelse og prosesskompetanse er gjennomgående i programstrukturen. Utvikling av konsulenthåndverket står sentralt.

 

 

Vinn-vinn

Et helhetlig utviklingsprogram i relasjonell kompetanse, kommunikasjon og forhandling.

På VINN-VINN-programmet vil du oppdage hvordan du kan skape utvikling, endring og verdi gjennom dialogisk kraft. Erfaringen dette programmet vil gi deg, kan endre hvordan du samhandler med andre mennesker. Den gir deg en bevissthet om egen påvirkning, som lar deg skape enda bedre og mer samarbeidsorienterte relasjoner. Programmet er et helhetlig læringsløp som kan kvalifisere deg til sertifisering.

 

AFF FiftyFifty

Et program med fokus på FNs bærekraftsmål nr. 5 for å få flere kvinner til topps i næringslivet.

Programmet er for virksomheter som:

  • ønsker å definere konkrete, målbare tiltak for bedre kjønnsfordeling i lederroller, og vil forplikte dere til å gjennomføre disse tiltakene.
  • vil lytte og lære til andres erfaringer på tvers av virksomheter og bransjer.
  • vil dele og bidra til samfunnsoppdraget om økt oppmerksomhet og konkrete tiltak også utenfor egen virksomhet.

 

Kontakt