Om programmet

Som konsulent bidrar du til endring og vekst, nå med rammebetingelser som på flere områder er nye og uvante! Noen rammebetingelser er varige og andre midlertidige, dette gir både utfordringer og nye muligheter for deg som er konsulent.

Til daglig befinner du deg i spenningsfeltet mellom strategi og praksis – mellom beslutning og utøving. Du har bl.a. ansvar for å iverksette organisasjonens framtidsplaner, videreutvikle lederes og ansattes kompetanse og samhandlingsformer. Du ønsker en arena for å styrke egen prosesskompetanse, utvikle deg i konsulentrollen og forsterke din autoritet og påvirkningskraft i organisasjonen.

Programmet bygger på vår mangeårige og omfattende erfaring med utviklingsarbeid i organisasjoner.

Programmet retter seg mot:

  • Konsulenter i små og store virksomheter med ansvar for utviklingsoppgaver i organisasjonen
  • Rådgivere og seniorrådgivere innen leder- og organisasjonsutvikling
  • HR- og OU-konsulenter/rådgivere som ønsker å utvide og/eller styrke sin prosesskompetanse
  • Ledere, prosjektledere, fagansvarlige og andre ressurser med ansvar for gjennomføring av utviklings- og forbedringsarbeid i organisasjonen (f.eks. strategi, innovasjon, Lean, re-strukturering, kulturendringer og endringsledelse)

Verdi

«Et program som treffer deg og det du arbeider med i det daglige. En delingsarena for læring og utvikling.»

«Programmet dekket et stort spekter av utfordringene man står i som internkonsulent. Med fokus på både personlig utvikling, bevissthet om rollen og konsulenthåndverket gir programmet både trygghet og kompetanse. Et program jeg gjerne anbefaler!»

Konsulenthåndverk og praksisfelleskap

Programmet gir en verdifull arena for erfaringsdeling, læring og utvikling. Vi legger til rette for refleksjon, utforsking og åpne dialoger mellom programdeltagerne. Vi deler digitale og analoge erfaringer og case fra egen konsulentpraksis. Vi bidrar med oppdatert, forskningsbasert kunnskap og vi deler modeller, metoder og perspektiver som bidrar med innsikt i den uforutsigbare situasjonen vi står ovenfor. I programmet får du også god mulighet til å teste ut metoder og verktøy sammen med andre og i din egen organisasjon.

Programmet består av fire samlinger organisert i tematiske områder som bygger på hverandre:

  1. Rolle, identitet og autoritet som konsulent
  2. Organisasjonsforståelse og organisasjonsutvikling i dagens og fremtidens kontekst
  3. Utforming og gjennomføring av utviklingsprosesser i organisasjoner, i grupper og for individer
  4. Gjennomslagskraft, makt og innflytelse i konsulentrollen

Rolleforståelse og prosesskompetanse er gjennomgående i programstrukturen. Utvikling av konsulenthåndverket står sentralt.

 

Praktisk informasjon

Sted

De fysiske samlingene foregår i våre lokaler i Drammensveien 44, Oslo. Ingen overnatting på hotell dersom du bor i nærheten. Deler av programmet vil gjennomføres digitalt.

Opptak

Det er løpende opptak basert på forpliktende påmelding og innbetalt deltakeravgift. Du vil bli invitert til en oppstartsamtale for å undersøke din situasjon og dine behov.

Pris

59 000,– eks. reise

Samlinger 2023/24

Samling 1: 25., 26., og 27. september 2023
Samling 2: 2. og 3. november 2023
Samling 3: 9. og 10. januar 2024
Samling 4: 6. og 7. mars 2024

 

Kontakt