Om programmet

Programmet bygger på vår mangeårige og omfattende erfaring med utviklingsarbeid i organisasjoner. Vi bidrar med oppdatert, forskningsbasert kunnskap og deler modeller, metoder og perspektiver som bidrar med innsikt i den uforutsigbare situasjonen norske virksomheter står ovenfor. Programmet er en verdifull arena for erfaringsdeling, læring og utvikling.

Vi legger til rette for utforsking og dialog mellom programdeltagerne, der de deler erfaringer og case fra egen konsulentpraksis. I programmet får deltakerne også god mulighet til å teste ut metoder og verktøy i egen organisasjon. Deltakere som ønsker, kan gjennomføre et sertifiseringsprogram som del av programmet.

 

Praktisk informasjon

 

Hvem møter du på programmet?

På programmet møter du andre konsulenter i virksomheter med ansvar for utviklingsoppgaver i organisasjonen. De er ledere, prosjektledere, fagansvarlige og andre ressurser med ansvar for gjennomføring av utviklings- og forbedringsarbeid i organisasjonen

Deltakerne har gjerne oppgaver innen HR, organisasjonsutvikling, lederutvikling, prosjektledelse, strategi, innovasjon, lean, re-strukturering, kulturendringer eller endringsledelse.

 

Hva sier deltakerne

«Programmet har gitt meg mange nye perspektiver både profesjonelt og personlig, samt et stort nettverk av kunnskapsrike fine folk. Det har vært en lærerik reise som gjør oss i stand til å lykkes som konsulenter til glede for hele organisasjonen»

«Med spennende verktøy og et utvidet nettverk står jeg nå både sterkere og tryggere i det videre arbeidet som internkonsulent.»

«Den helhetlige tilnærmingen gjennom teori, verktøy, metoder og ikke minst refleksjoner, gjorde dette programmet til en motiverende og inspirerende læringsarena.»

Hvilke virksomheter er representert på programmet?

Programmet er for nøkkelroller som skal fasilitere endring i virksomheten. Virksomheter fra alle samfunnssektorer sender representanter til programmet.

46% privat, 38% offentlig, 16% ideell

 

Hva sier kunden?

«Programmet har gitt oss både kraft og retning til utviklings- og omstillingsarbeid i organisasjonen vår, en felles forståelse for konsulentrollen og et felles språk om design, gjennomføring og evaluering av organisasjonsutvikling internt.»


 

Programutbyttet ligger i designet

Design

  • Forskningsbasert kunnskapsformidling
  • Introduksjon til og uttesting av ulike intervensjoner
  • Erfaringsdeling mellom deltakere fra ulike virksomheter

Forventet verdi

  • Økt repertoar av relevante konsulentintervensjoner
  • Erfaring med prosessarbeid
  • Økt trygghet og gjennomslagskraft i konsulentrollen

 

Programmets oppbygging

Samling 1

Rolle, identitet og autoritet

Samling 2

Organisasjonsforståelse og ledelse av gruppeprosesser

 

Samling 3

Utforming og gjennomføring av endrings utviklingsprosesser

Samling 4

Gjennomslagskraft, makt og innflytelse i konsulentrollen

 

Programmet er for deg som vil styrke din prosesskompetanse, utvikle deg i konsulentrollen og forsterke din autoritet og påvirkningskraft i organisasjonen.

Heidi Dyrnes

Praktisk informasjon

Sted

De fysiske samlingene foregår sentralt i Oslo, delvis i våre lokaler i Drammensveien 44.

Opptak

Det er løpende opptak basert på forpliktende påmelding og innbetalt deltakeravgift. Du vil bli invitert til en oppstartsamtale for å undersøke din situasjon og dine behov.

Pris

62 500,–. Eventuell reise og oppholdsutgifter kommer i tillegg.

Samlinger 2024/25

Samling 1: 21, 22, 23 oktober 2024
Samling 2: 14. og 15. januar 2025
Samling 3: 24. og 25. februar 2025
Samling 4: 28. og 29. april 2025

 

Kontakt