Heidi Dyrnes

Heidi er siviløkonom, og har mastergrader i anvendt organisasjonspsykologi og i familieterapi. Hun har 10 års konsulenterfaring og 15 års erfaring som leder med ansvar for større endrings- og utviklingsprosjekter. Hun har veileder- og undervisningserfaring på universitetsnivå. Heidis kjernekompetanse er å kombinere teoretiske perspektiver innen strategi, forretningsutvikling, organisasjon og ledelse med praktiske rammeverk og innfallsvinkler i utvikling av ledere, ledergrupper og organisasjoner. Heidi er også en svært etterspurt coach/veileder. De som samarbeider med Heidi verdsetter at hun raskt skaper tillit, er tydelig og at hun har en helhetlig tilnærming i arbeidet.