Harald Engesæth

Harald er cand.polit. i sosiologi og Master of Human Resource Management and Industrial Relations. Han har mer enn 15 års konsulenterfaring og mer enn 5 års ledererfaring. Hans kjernekompetanse er organisasjonsendringer og endringsledelse. Harald arbeider primært med organisasjonsutvikling og ledergruppeutvikling på strategisk nivå. I tillegg arbeider han med lederutviklingsprogram samt endrings- og innovasjonskapasitet. Han er i dag avdelingsdirektør med ansvar for konsulentene ved vårt Bergenskontor. De som samarbeider med Harald setter spesielt pris på ham som sparringpartner. Han er god til se hvor organisasjoner er i endringsforløpet og han klarer å gjøre det kompliserte enkelt.