Harald Engesæth

Harald er cand.polit. i sosiologi og Master of Human Resource Management and Industrial Relations. Han har mer enn 15 års konsulenterfaring og mer enn fem års ledererfaring. Hans kjernekompetanse er organisasjonsendringer og endringsledelse. Harald arbeider primært med organisasjonsutvikling og ledergruppeutvikling på strategisk nivå. I tillegg arbeider han med lederutviklingsprogram samt endrings- og innovasjonskapasitet. Han er i dag avdelingsdirektør med ansvar for konsulentene ved vårt Bergenskontor. De som samarbeider med Harald setter spesielt pris på ham som sparringpartner. Han er god til å se hvor organisasjoner er i endringsforløpet og han klarer å gjøre det kompliserte enkelt.