Når

09. april

Hvor

Webinar

Informasjonsmøte Driv

Driv er for ledere og eksperter som vil utvikle seg tett på arbeidshverdagen

DRIV er et annerledes utviklingsinitiativ for nøkkelroller som trenger å styrke sin ledelseskompetanse i omskiftelige tider. Deltakere jobber både med egen og virksomhetens utvikling gjennom en aktuell problemstilling, og inkluderer dem de jobber tettest med.

På informasjonsmøtet presenterer vi DRIV som en unik læringsreise med nyskapende pedagogikk og korte læringssløyfer. Vi arbeider gjennom hybride læringsarenaer, både digitalt og fysisk. DRIV er bygget på 70 års erfaring fra ledelsesutvikling, kombinert med up to date innovasjons- og digitaliseringskompetanse.

Når deltakerne er ferdige med DRIV…

  • Er de tryggere enn de var før de begynte
  • Har de bedre relasjoner til menneskene rundt seg
  • Har de funnet mot til å eksperimentere og arbeide på nye måter
  • Har de fått et verdifullt nettverk i andre virksomheter, som de bruker til sparring
  • Har de lært seg metoder og system for selvutvikling, utvikling av andre og virksomheten

I tillegg har kollegaer i nettverket rundt deltakeren fått anledning til å bli med på noen samlinger, der de sammen har eksperimentert med konkrete oppgaver og arbeidet med en relevant problemstilling for virksomheten.

Program oppstart er i august og september 2024. DRIV er tilgjengelig i Oslo, Bergen, Nordmøre og Hallingdal. Eventuelle nye lokasjoner avklares etter hvert.