Når

02. april

Hvor

Oslo

Temamøte: Organisasjonsutvikling som gir resultater

Norske virksomheter opplever et stigende behov å kunne tilpasse seg stadige endringer i sine rammevilkår. Samtidig skal de gi brukere og kunder gode opplevelser i gjennom sin tjenesteutøvelse.

UDI var i en slik situasjon da de i 2019 etablerte et OU-prosjekt som skulle bidra til å realisere tre strategiske hovedmål:

  1. Vi leverer brukervennlige og effektive tjenester
  2. Brukerne våre møter en enhetlig offentlig forvaltning
  3. Ett UDI som leverer resultater sammen

For å nå disse målene innså UDI at de måtte finne nye måter å jobbe på, lede på, styre på og organisere på.

I praksis ville dette bety styrket samarbeid og målstyring på tvers av organisasjonen og med samarbeidende etater. Dette skulle gjøres med brukeren i fokus, gjennom smidig arbeidsmetodikk, og ved å engasjere tverrfaglige team til løpende prioriteringer og forbedringer. Rammen var en tydelig tillitsbasert ledelsesmodell. Arbeidet førte til at UDI ble nominert til Bedre stat-prisen 2024 med tiltaket «Heldigitale, oppmøtefrie tjenester».

 

Vi har invitert UDI til å dele sine erfaringer med konkrete eksempler fra denne prosessen. De vil også dele noen viktige læringspunkter. På arrangementet vil du møte ledere og medarbeidere fra UDI, samt konsulenter fra AFF og AVO som har bistått i prosessen. Vårt mål er å skape felles dialog om organisasjonsutvikling i praksis, slik at alle får inspirasjon til å ta grep i egen virksomhet.

Målgruppen er toppledere, strategiansvarlige, organisasjons- og HR direktører, samt prosjektledere for strategiske OU-prosjekter.

Arrangementet er gratis og det blir enkel servering.

Påmeldingsfrist: 26. mars