Når

30. april

Hvor

Oslo

Mentoring – boklansering og inspirasjonsmøte

Mentoring er for ledere som har behov for en erfaren samtalepartner til hjelp i egen utvikling.

Mentoring er lederutvikling skreddersydd til den enkeltes behov. Hoveddelen av prosessen foregår i mentor-menteesamtalen, der en erfaren leder (mentor) legger til rette for en annen leders utviklingsprosess (mentee). Hva skal til for å skape en god mentoringprosess? Hva kreves for å få en best mulig match mellom mentor og mentee? Hva kreves av forberedelse for virksomhet og mentor?

På dette inspirasjonsmøtet vil du møte Jennybeth Ekeland, som lanserer sin reviderte bok om temaet. Dette er den mest omfattende gjennomgangen av mentoring som metode som finnes i norsk kontekst. Boken bygger på forskning, teori og omfattende praktisk erfaring. Jennybeth Ekeland har siden 1999 arbeidet med mentoring som del av AFF. Du vil også møte Birgit Skjelbred-Knudsen Valde i Aker BP og Angie Hussami Finvold og Vibeke Thomassen i Eika som vil dele hvordan de bruker mentoring som et strategisk virkemiddel i utviklingsprosesser i egne organisasjoner.

TID: Tirsdag 30. april 14.00–16.00
STED: Drammensveien 44, Oslo
Påmeldingsfrist: 26. april