Aage Støren Tøssebro

Aage er utdannet klinisk psykolog og er spesialist innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Han har over 20 års konsulenterfaring. Aages kjernekompetanse er utvikling av ledere og ledergrupper. Han arbeider primært med å støtte ledere og ledergrupper i endring, både individuelt og på systemnivå. Han arbeider også med konflikthåndtering. De som samarbeider med Aage setter pris på hans trygge og tillitsbyggende væremåte.