Thomas Magnussen Wiig

Thomas har en master i pedagogikk, og har i tillegg en master i organisasjon og ledelse. Han har også videreutdanning innen idretts- og prestasjonspsykologi og coaching. Han har over 15 års konsulenterfaring og ledererfaring fra finanssektoren. Thomas sin kjernekompetanse er design og programledelse av lederutviklingsprogram, samt coaching av enkeltledere. Han arbeider primært med lederutvikling og lederrådgivning både individuelt og på systemnivå. De som samarbeider med Thomas verdsetter hans nysgjerrighet, og at han har en forretningorientert og analytisk tilnærming til oppdragene.