Innovasjon

Du ønsker en praktisk tilnærming for å styrke og utvikle organisasjonens innovasjonskompetanse for å møte stadig tøffere utfordringer fra eier, kunder og brukere.

Du har innsett at innovasjon er et strategisk satsingsområde for virksomheten.

Hva må du tenke på før du går i gang?

Å bli god på innovasjon og innovasjonsledelse krever en systematisk tilnærming over tid, og et innovasjonsprogram må forankres både i ledelsen og hos deltakerne.

Forskning viser at vellykkede innovasjonsprosesser tar utgangspunkt i viktige kunde- eller brukerbehov. Det betyr at programdeltakerne bør ha innsikt i / kontakt med dem som benytter seg av virksomhetens produkter og tjenester. At deltakerne leder ulike medarbeidere som har en slik innsikt/erfaring, er et godt utgangspunkt.

Innovasjonsprosesser kan også fokusere på virksomhetens interne utvikling, og egne medarbeideres viktige, udekkede behov. I så fall benyttes innovasjonsverktøy for å utvikle interne forhold og nye, bedre løsninger for sine egne medarbeidere. Erfaringene og verktøyene fra slike interne innovasjonsprosesser kan deretter benyttes i arbeidet mot eksisterende og nye kunder/brukere.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi utvikler og gjennomfører innovasjonsprogrammer for virksomheter i privat og offentlig sektor. Varighet og omfang skreddersys til behovet i den enkelte virksomhet.

I tillegg leverer vi en rekke workshops og foredrag for å skape innsikt i grunnleggende forhold som må være på plass for å lykkes. Foredrag og workshops kan også bidra til å forankre en strategisk satsing i virksomheten, og eksempelvis styrke forankringen av et innovasjonsprogram.

Hvordan jobber vi?

I et innovasjonsprogram arbeider deltakerne på konkrete prosjekter, med fokus både på ledelse og gjennomføring. Dette utvikler den praktiske evnen til å igangsette, lede og fullføre innovasjonsarbeid. Utformingen av programmet er avgjørende for å lykkes, og vi ønsker en kontinuerlig dialog underveis, slik at eventuelle justeringer ivaretas.

Et program gir vanligvis to primæreffekter
• utvikling av virksomhetens innovasjonsevne – herunder evnen til å drive fram, lede, systematisere og forankre prosessene
• konkrete resultater i de praktiske prosjektene som inkluderes i programmet.

I tillegg er økt samarbeid på tvers i organisasjonen, sterkere medarbeiderskap samt en økt bevissthet omkring egen ekspertise typiske effekter av våre innovasjonsprogrammer.

Hvilke virkemidler benytter vi?

AFFs faglige utgangspunkt er primært Stanford Research Institute International sin modell Five Disciplines of Innovation, beskrevet av Wilmot & Carlson (2006).

Five Disciplines danner kjernen i en sterk og robust innovasjonsevne, og benyttes kontinuerlig i den praktiske treningen av ledere/medarbeidere i våre program. Modellen er en modell for innovasjonsledelse.

I tillegg benytter vi BLT-modellen (behov-løsning-test) som utgangspunkt for de praktiske prosessene i et program, beskrevet av Wigestrand (2018).

BLT er først og fremst en måte å tenke på – om hva som er viktig å fokusere på i prosessene. BLT forutsetter iterative prosesser – at vi må gå flere runder før vi har et tilfredsstillende resultat.

Kontakt