Trond Mjaaland

Trond er psykolog med fordypning i organisasjonspsykologi og har en Ph.d. i medisinsk psykologi. Han har over 25 års konsulenterfaring og ledererfaring fra konsulentbransjen. Han har undervist på universitetsnivå. Trond sin kjernekompetanse er kommunikasjonstrening. Han arbeider primært med lederutvikling på individ og gruppenivå, og med konflikthåndtering. De som samarbeider med Trond verdsetter hans evne til å hjelpe enkeltledere og ledergrupper til å bli trygge, og til å stole på hverandre slik at meningsutvekslingen og produksjonen av gruppens beslutninger blir god.