Torhild Eide Torgersen

Torhild er utdannet siviløkonom og kaospilot. Hun har over 12 års erfaring som konsulent, leder og fasilitator knyttet til innovasjon, og har undervist på universitetsnivå. Torhild sin kjernekompetanse er organisasjonsutvikling, innovasjonsprosesser og lederveiledning. Hun arbeider primært med å støtte ledere, ledergrupper og organisasjoner i prosesser knyttet til strategi, samskaping, innovasjon, brukermedvirkning, eksperimentering og bærekraft. De som samarbeider med Torhild setter pris på hennes varme og åpne væremåte, med en god dose humor. Hun tufter alt arbeidet sitt på verdiene nysgjerrighet, mot, lekenhet og medfølelse.