Iver Belle-Ramos

Iver har en master i arbeids- og organisasjonspsykologi. Han har over 5 års konsulenterfaring og har undervist på universitetsnivå. Iver sin kjernekompetanse er mangfold og organisasjonsutvikling. Han arbeider primært med prosjektledelse, mentoring, lederutviklingsprogrammer og mangfoldsledelse. De som samarbeider med Iver verdsetter hans profesjonalitet og måten han ivaretar dem han samarbeider med.