Astri Skar

Astri har en Master of Management fra BI og en Master i konfliktmegling fra Universitetet i København. Hun er i tillegg utdannet gestaltterapeut. Hun har over 15 års konsulenterfaring og over 10 års ledererfaring fra både internasjonale organisasjoner og Oslo kommune. Hennes kjernekompetanse er innen leder- og ledergruppeutvikling, endringsledelse, kommunikasjon og konflikt. Hun er spesielt opptatt av utvikling av lederes relasjonelle kompetanse, samt å sette lederutvikling inn i virksomhetens forretningsmessige kontekst. De som samarbeider med Astri sier hun er klok og god til å lytte. Hun ser individet, gruppens og organisasjonens behov og utfordrer ledere konstruktivt om dette samspillet.