Friplass Solstrand­programmet

Stiftelsen AFF finansierer årlig en friplass på Solstrandprogrammet for en leder i en humanitær organisasjon. Søknadsfrist er 1. januar.

AFF er en stiftelse som har til formål å utvikle og anvende kunnskap om organisasjon og ledelse. I denne sammenheng tildeler vi friplasser til samfunnsnyttige virksomheter.

Friplassen til Solstrandprogrammet tildeles etter vurdering en deltaker som representerer en frivillig organisasjon/NGO på toppledernivå. Kandidaten må ha tidligere erfaring fra ledelse og for tiden lede en virksomhet av betydelig størrelse med komplekse grensesnitt og med et samfunnsviktig oppdrag nasjonalt eller internasjonalt.

I vår vurdering legges det særlig vekt på:

 • Rollens kompleksitet
 • Virksomhetens samfunnsmessige nytte
 • Virksomhetens omfang
 • De øvrige deltakeres nytte av lederens deltakelse
 • En helhetsvurdering knyttet til deltakers rolle i kullet

Vi ber om en dekkende beskrivelse av virksomheten søkeren representerer (målgruppe, størrelse osv.), bruk skjema under.

 

Søknadsskjema

  1. Personlige data

  2. Arbeidsplass

  3. Nåværende stilling

  4. Utdanning og praksis

  5. Andre aktiviteter

  6. Mål og motivasjon

  7. Beslutningen om å delta

  Beslutningen om å delta på Solstrandprogrammet må fastsettes i fellesskap av søkeren og den organisasjonen vedkommende arbeider for. Det er en viktig forutsetning at begge har satt seg nøye inn i programmets innhold slik at forventningene til programmet kan bli så realistiske som mulig. Programmet er intensivt og krevende.

  8. Erklæring

  «Både jeg og organisasjonen jeg arbeider for er innforstått med programmets egenart, og at det krever en aktiv og engasjert innsats av alle deltakerne. Som deltaker på Solstrandprogrammet forplikter jeg meg til å delta på alle samlingene i programperioden. Søknaden er lest og akseptert av min leder og/eller styreleder.»

  9. Betingelser

  Jeg bekrefter at min informasjon er korrekt og at søknaden er lest og akseptert av min leder og/eller styreleder.
  Jeg samtykker til at AFF kan kontakte mine pårørende dersom jeg skulle bli syk i forbindelse med programsamlinger.
  Jeg gir samtykke til at AFF kan oppbevare søknaden min i programperioden. Ved programavslutning vil AFF slette søknaden, men beholde informasjon som er nødvendig som alumnideltaker (navn, tittel, firma, e-post, telefon, fødselsdato). Se personvernerklæring på våre nettsider for ytterligere informasjon.
  Jeg bekrefter at min e-postadresse kan utleveres til Financial Times for det ene formål at de kan kontakte meg i forbindelse med deres årlige internasjonale evaluering av åpne utviklingsprogram.