Solstrandprogrammet

Søknadsskjema

Opptak er basert på individuelle samtaler mellom
søker og programdirektør.

Deltakeravgift: 340 000,- eks. hotellopphold, diett og reiseutgifter.
Early-bird: kr. 320 000,-  ved søknad før 1. desember.

Datoer 2023–2024

Samling 1: mandag 17. – fredag 28. april 2023
Samling 2: mandag 11. – fredag 22. september 2023
Samling 3: mandag 8. – fredag 19. januar 2024
Samling 4: mandag 10.- lørdag 15. juni 2024
2 dagers Alumnisamling i januar 2025

  1. Personlige data


  2. Arbeidsplass


  3. Nåværende stilling


  4. Utdanning og praksis


  5. Andre aktiviteter

  6. Mål og motivasjon


  7. Hvor hørte du om oss?


  8. Beslutningen om å delta


  Beslutningen om å delta på Solstrandprogrammet må fastsettes i fellesskap av søkeren og den organisasjonen vedkommende arbeider for. Det er en viktig forutsetning at begge har satt seg nøye inn i programmets innhold slik at forventningene til programmet kan bli så realistiske som mulig. Programmet er intensivt og krevende.

  9. Påmeldingen er bindende


  Ved frafall innen 10. mars må 50 % av kursavgiften betales. Ved senere frafall må full avgift betales. Bedriften kan etter avtale sende en annen deltaker samme år. Betalingsfrist for programmet er 31. mars. Delbetaling kan avtales ved spesielle tilfeller. AFF booker hotellrom for alle samlinger ved opptak til programmet. Dersom det ved permisjon eller av andre årsaker blir avvik fra dette, er det den enkelte deltakers ansvar å avtale dette direkte med hotellet, også når AFF er varslet om fraværet fra programmet. Avbestilling av hotellrom for hele eller deler av oppholdet senere enn 8 uker før ankomst, kan medføre avbestillingsgebyr. Dette avklares av hotellet i hvert enkelt tilfelle.

  10. Erklæring


  «Både jeg og organisasjonen jeg arbeider for er innforstått med programmets egenart, og at det krever en aktiv og engasjert innsats av alle deltakerne. Som deltaker på Solstrandprogrammet forplikter jeg meg til å delta på alle samlingene i programperioden. Søknaden er lest og akseptert av min leder og/eller styreleder.»

  11. Betingelser


  Jeg bekrefter at min informasjon er korrekt og at søknaden er lest og akseptert av min leder og/eller styreleder.
  Jeg samtykker til at AFF kan kontakte mine pårørende dersom jeg skulle bli syk i forbindelse med programsamlinger.
  Jeg gir samtykke til at AFF kan oppbevare søknaden min i programperioden. Ved programavslutning vil AFF slette søknaden, men beholde informasjon som er nødvendig som alumnideltaker (navn, tittel, firma, e-post, telefon, fødselsdato). Se personvernerklæring på våre nettsider for ytterligere informasjon.
  Jeg bekrefter at min e-postadresse kan utleveres til Financial Times for det ene formål at de kan kontakte meg i forbindelse med deres årlige internasjonale evaluering av åpne utviklingsprogram.