Solstrandprogrammet

Søknadsskjema

Opptak er basert på individuelle samtaler mellom
søker og programdirektør. Opptak avsluttes medio mars. Deltakeravgift: 310 000,-
*Prisen er eksl. hotellopphold, diett og reiseutgifter.

 

Datoer 2019–2020

  • Vårsamling 29. april –10. mai 2019
  • Høstsamling 16.–27. september 2019
  • Vintersamling 13.–24. januar 2020
  • Sommersamling 15.–20. juni 2020
  • Alumnisamling 6.–8. januar 2021

1. Personlige data

2. Arbeidsplass

3. Nåværende stilling

4. Utdanning og praksis

5. Andre aktiviteter

6. Mål og motivasjon

7. Hvor hørte du om oss?


8. Beslutningen om å delta

Beslutningen om å delta på Solstrandprogrammet må fastsettes i fellesskap av søkeren og den organisasjonen vedkommende arbeider for. Det er en viktig forutsetning at begge har satt seg nøye inn i programmets innhold slik at forventningene til programmet kan bli så realistiske som mulig. Programmet er intensivt og krevende.

9. Påmeldingen er bindende

Ved frafall innen 10. mars må 50 % av kursavgiften betales. Ved senere frafall må full avgift betales. Bedriften kan etter avtale sende en annen deltaker samme år. Betalingsfrist for kursavgiften er 31. mars. Delbetaling kan avtales ved spesielle tilfeller. Avbestilling av hotellrom for hele eller deler av oppholdet senere enn 8 uker før ankomst, kan medføre avbestillingsgebyr. Dette avklares av hotellet i hvert enkelt tilfelle.

10. Erklæring

«Både jeg og organisasjonen jeg arbeider for er innforstått med programmets egenart, og at det krever en aktiv og engasjert innsats av alle deltakerne. Som deltaker på Solstrandprogrammet forplikter jeg meg til å delta på alle samlingene i programperioden. Søknaden er lest og akseptert av min leder og/eller styreleder.»

11. Betingelser

Jeg bekrefter at min informasjon er korrekt og at søknaden er lest og akseptert av min leder og/eller styreleder.
Jeg bekrefter at min e-postadresse kan utleveres til Financial Times for det ene formål at de kan kontakte meg i forbindelse med deres årlige internasjonale evaluering av åpne utviklingsprogram.