AFF Samspill & Ledelse

Søknadsskjema

Det er løpende opptak basert på søknad.

Deltakeravgift: 94 000,– inkl. lunsj. Eks. reise, diett og opphold.

Samlingsdatoer 2025

Samling 1: 6.–10. januar
Samling 2: 3.–5. februar
Samling 3: 22.–25. april
Samling 4: 16.–20. juni
Samling 5: 16.–18. september

  1. Personlige data

  2. Arbeidsplass

  3. Nåværende stilling

  4. Utdanning og praksis

  5. Andre aktiviteter

  6. Mål og motivasjon

  7. Hvor hørte du om oss?


  8. Påmeldingen er bindende

  Ved frafall før 15. desember må 50 % av deltakeravgiften betales. Ved senere frafall må full avgift betales. Virksomheten kan etter avtale sende en annen deltaker samme år. Delbetaling kan avtales ved spesielle tilfeller.

  9. Erklæring

  «Både jeg og organisasjonen jeg arbeider for er innforstått med programmets egenart, og at det krever en aktiv og engasjert innsats av alle deltakerne. Som deltaker på AFF Samspill & Ledelse forplikter jeg meg til å delta på alle samlingene i programperioden. Rettighetene til materialet som utdeles på samlingene tilhører AFF og kan ikke brukes uten tillatelse fra AFF. Søknaden er lest og akseptert av min leder og/eller styreleder.»

  10. Betingelser

  Jeg bekrefter at min informasjon er korrekt og at søknaden er lest og akseptert av min leder og/eller styreleder.
  Jeg gir samtykke til at AFF kan oppbevare min søknad i programperioden. Ved programavslutning vil AFF slette søknaden, men beholde informasjon som er nødvendig som alumnideltaker (navn, tittel, firma, e-post, telefon, fødselsdato). Se personvernerklæring på våre nettsider for ytterligere informasjon.
  Jeg bekrefter at min e-postadresse kan utleveres til Financial Times for det ene formål at de kan kontakte meg i forbindelse med deres årlige internasjonale evaluering av åpne utviklingsprogram.