AFF Samspill og Ledelse

Søknadsskjema

Det er løpende opptak basert på forpliktende påmelding og innbetalt deltakeravgift.

Deltakeravgift: 79.500,- inkl. lunsj. Eks. reise, diett og opphold.

Samlingsdatoer 2019

14. – 18. januar 2019
13. – 15. februar 2019
08. – 11. april 2019
03. – 07. juni 2019
02. – 04. september 2019

1. Personlige data

2. Arbeidsplass

3. Nåværende stilling

4. Utdanning og praksis

5. Andre aktiviteter

6. Mål og motivasjon

7. Hvor hørte du om oss?


8. Påmeldingen er bindende

Ved frafall innen 15. desember må 50 % av kursavgiften betales. Ved senere frafall må full avgift betales. Bedriften kan etter avtale sende en annen deltaker samme år. Delbetaling kan avtales ved spesielle tilfeller.

9. Erklæring

«Både jeg og organisasjonen jeg arbeider for er innforstått med programmets egenart, og at det krever en aktiv og engasjert innsats av alle deltakerne. Som deltaker på AFF Samspill & Ledelse forplikter jeg meg til å delta på alle samlingene i programperioden. Rettighetene til materialet som utdeles på samlingene tilhører AFF og kan ikke brukes uten tillatelse fra AFF. Søknaden er lest og akseptert av min leder og/eller styreleder.»

10. Betingelser

Jeg bekrefter at min informasjon er korrekt og at søknaden er lest og akseptert av min leder og/eller styreleder.
Jeg bekrefter at min e-postadresse kan utleveres til Financial Times for det ene formål at de kan kontakte meg i forbindelse med deres årlige internasjonale evaluering av åpne utviklingsprogram.