Bokanmeldelse av «The Power of Positive Deviance»

NHH Bulletin - nr 1 2016

Richard Pascale, Jerry Sternin og Monique Sternin: The Power of Positive Deviance: How Unlikely Innovators Solve the Worlds Toughest Problems (Harvard Business Press 2010).

The Power of Positive Deviance (kraften ved positivt avvik) representerer for meg glimt av håp for menneskeheten i en ellers til tider dyster verden. Det mangler ikke på gode intensjoner, når resurskrevende bistandsaktiviteter settes inn for å løse komplekse sosiale utfordringer, som eksempelvis bekjempelse av overvekt, forebygging av HIV-smitte, megling i konfliktområder med mer. Likevel har det ofte vist seg at de tradisjonelle tilnærmingene som innebærer blant annet eksperthjelp, eksport av viten og teknologi og systematisk planlagte hjelpeprosjekter, har begrenset og til dels forbigående effekt. Felles for disse er at de baserer seg på et tankeparadigme som tar utgangspunkt i et antatt ressursunderskudd blant menneskene som opplever utfordringene på første hånd.

Positivt avvik har derimot vist seg å bidra til oppnåelse av varige atferdsendringer gjennom ydmykhet overfor de implisertes livssituasjon og engasjement i deres ressurser og livsvisdom.

Arbeidet til Pascale og Sternin har påvirket millioner av menneskers liv, og eksemplene som beskrives i boka, favner blant annet kvinnelig omskjæring i Egypt, feilernæring hos barn i Vietnam, stafylokokkinfeksjoner på sykehus og bruk av jentesoldater i Uganda.

De sentrale prinsippene i arbeidet med positivt avvik er å finne de (få) eksemplene, som på tross av alle odds, er unntak i elendigheten – de menneskene som finner veier til å bryte med religiøse tradisjoner, ernære sine barn og så videre. Gjennom åpne invitasjoner med frivillig deltakelse involveres det lokale samfunnet i innbyderes dialog, hvor de utforsker mulighetene de positive avvikene representerer, reformulerer utfordringene og ikke minst tar et eget aktiv eierskap til å snu situasjonen. Rollen til de eksterne er utelukkende å skape rommet for dialog, utforsking og utvikling av ny atferd.

Positivt avvik er en prosess, som respektfullt jobber innenfra og ut – ikke ovenfra og ned som er vår tradisjonelle tilgang i den vestlige verden. Vi er mange som kan lære av en slik tankegang i vårt arbeid med mennesker og organisasjonene de utgjør.

Thora Lou Haavik i NHH Bulletin 20. jan. 2016

Kontakt