Bokanmeldelse av «Strategic Management and Organisational Dynamics»

NHH Bulletin - nr 2 2016

Ralph Stacey: Strategic Management and Organisational Dynamics: The challenge of complexity (Pitman Publishing imprint 1993).

Jeg vil anbefale Strategic Management and Organisational Dynamics av Ralph Stacey. Det er en utfordrende bok både i omfang og i teori. Likevel mener jeg det er en av de mest spennende bøkene jeg har lest i management-litteraturen. Stacey tar et oppgjør med det han mener er de dominante måtene å tenke på organisasjon, strategi og ledelse på. Stacey tar samspill mellom mennesker på alvor når han utvikler sin teori om komplekse responsive prosesser i menneskelig samspill. Stacey utfordrer tanken om helheten, systemer, kontroll og forutsigbarhet.

Lederne som tar seg bryet med å lese denne boken, vil kunne forholde seg til sitt lederskap, arbeide med strategi og planer i et nytt lys. Hvis begreper gjør verden begripelig, gjør Stacey livet i organisasjoner begripelig på en måte få andre har klart. Lett å forstå er det ikke, men det er ikke organisasjoner heller hvis du tar dem på alvor. De som ønsker å lese noen hundre sider mindre, kan lese andre bøker av Stacey, spesielt Complexity and Organizational Reality eller Tools and Techniques of Leadership and Management: Meeting the Challenge of Complexity kan være et alternativ. Derimot er Strategic Management and Organisational Dynamics en forfriskende bok som gir deg nye radikale perspektiver. Endelig en bok som frastår å komme med verktøy og råd for hvordan lede effektivt.

Morten Eikeland i NHH Bulletin 25. feb. 2016

Kontakt