Åpne for læring – men skyr konflikter!

Norske ledere har både har både fordeler og ulemper i innovasjonsarbeidet

Norske ledere utpeker seg med en stor åpenhet for læring og stor respekt for medmennesker. Det er betydningfullt for evnen til innovasjon. Norske ledere må imidlertid bli bedre til å ta tak i konflikter, og være modigere til å ta de store grepene sier Professor Georg von Krogh, leder for området Strategic Management and Innovation ved ETH Zurich.