Utviklingsprogram for konsulenter

Søknadsskjema

Det er løpende opptak basert på forpliktende påmelding og innbetalt deltakeravgift. Du vil bli invitert til en oppstartsamtale for å undersøke din situasjon og dine behov.

Pris 59 000,– eks. reise.

Samlinger 2023/24

Samling 1: 25., 26., og 27. september 2023
Samling 2: 2. og 3. november 2023
Samling 3: 9. og 10. januar 2024
Samling 4: 6. og 7. mars 2024

  1. Personlige data

  2. Arbeidsplass

  3. Mål og motivasjon

  4. Hvor hørte du om oss?


  5. Påmeldingen er bindende

  Ved frafall fra og med to dager etter dato for påmelding må hele kursavgiften betales. Bedriften kan etter avtale sende en annen deltaker dersom dette er avtalt, senest én måned før første samling. Det tas forbehold om prisendring dersom det innføres moms på de tjenester som inngår i kursavgiften.

  6. Erklæring

  «Både jeg og organisasjonen jeg arbeider for er innforstått med programmets egenart, og at det krever en aktiv og engasjert innsats av alle deltakerne. Jeg forplikter meg til å være tilstede på samtlige dager av opplegget. Rettighetene til materialet som utdeles på samlingene tilhører AFF og kan ikke brukes uten tillatelse fra AFF."

  Betingelser

  Jeg bekrefter at min informasjon er korrekt.
  Jeg gir samtykke til at AFF kan oppbevare min søknad i programperioden. Ved programavslutning vil AFF slette søknaden, men beholde informasjon som er nødvendig som alumnideltaker (navn, tittel, firma, e-post, telefon, fødselsdato). Se personvernerklæring på våre nettsider for ytterligere informasjon.