AFF Samspill & Ledelse

NHH Bulletin - nr 4 2016

Professor Paul Moxnes’ «Samspill & ledelse» er en institusjon. Nå er det siste mulighet til å oppleve ham på AFF-programmet som gir deltakerne erfaring og forståelse i relasjonell ledelse og gruppeprosesser.

I nærmere 30 år har professor Paul Moxnes vært primus motor for et unikt pedagogisk prosjekt, først på Universitetet i Oslo, så på BI, og de siste fem årene hos AFF ved NHH. I programmet Samspill & Ledelse får ledere nyttige forelesninger om psykologiske tema, kombinert med øvelser som er designet for å gi praktisk erfaring og innsikt i hvordan psykologiske mekanismer påvirker ledelse.

Klare pedagogiske prinsipper

I tillegg til å være en drivende dyktig forfatter og en underfundig foreleser, er Paul Moxnes kompromissløs på noen grunnleggende prinsipper, og har en utpreget entreprenørånd. Programmet utvikles stadig, men noen prinsipper er «hellige», som eksempelvis at deltagerne skal ta ansvar for egen læring og gruppeprosesser. AFF-staben har lært mye om å stagge egen trang til å ville hjelpe for å lette ubehaget deltagerne føler på når de må ta krevende valg og kjenne på ansvaret for egen utvikling. Imidlertid ser vi hvordan deltagerne vokser på erfaringene de gjør, og hvor nyttig psykologisk basiskunnskap er i ledelse. Dette en helt annen måte å tenke pedagogikk på. Staben må – i tillegg til å tilrettelegge øvelser og foredrag – fremstå som rollemodeller både med hensyn til åpenhet, egenrefleksjon og samarbeid. Deltakerne må selv lære å være gode hjelpere for hverandre, og ikke være avhengig av en konsulent. For AFF-staben har det vært en stor inspirasjon og ære å ha fått oppdraget med å videreføre arven etter Moxnes.

«Deltakerne må selv lære å være gode hjelpere for hverandre, og ikke være avhengig av en konsulent. For AFF staben har det vært en stor inspirasjon og ære å ha fått oppdraget med å videreføre arven etter Moxnes.»

Relasjonell aktivitet

«We behave, think, and feel different depending on whom we are with, what we are doing and where we stand», sier professor Kenneth Gergen, en anerkjent amerikansk sosialpsykolog.

Vi må forstå en persons handlinger med utgangspunkt i relasjoner og kontekst. Ledelse er en relasjonell aktivitet, og det er i relasjoner det meste av lederskapet utspiller seg. Denne relasjonelle aktiviteten foregår for de fleste lederes del i møter og grupper. Det å håndtere gruppearenaen er en nødvendig ledelsesferdighet. I programmet får deltakerne mange ulike typer gruppearenaer å prøve seg på. Å forstå samspillet mellom ulike gruppedeltakerne er avgjørende for å lykkes som leder, og skape resultater gjennom andre.

Studier av tverrfaglige grupper viser at den viktigste enkeltfaktor som predikerer teamets totale effektivitet er teammedlemmenes forståelse for og forpliktelse til å sikre kommunikasjon i samspillet med sine kollegaer. Hver enkelt må ta ansvar for at budskapet når fram til den som trenger det, og det betyr at man må ta et større ansvar for kommunikasjonen enn å kaste ut et budskap uten å undersøke hvordan det mottas. Videre viser psykologiske studier at grupper også har en tendens til å diskutere informasjon de andre gruppemedlemmer innehar fra før, i stedet for å lytte til info som kun enkeltmedlemmer sitter på.

Dette kan få konsekvenser for de beslutninger gruppen skal ta i etterkant, og er bare ett eksempel på de bevisste og ubevisste mekanismer som påvirker en gruppers effektivitet.

Viktig verktøy: kunsten å stille spørsmål

Det å skifte fokus fra person til relasjon innebærer at man ser seg selv som medansvarlig i forhold til de situasjoner som oppstår og ikke skylder på andre. Man må utforske den andres ståsted i stedet for å finne nye argumenter eller forklaringer. Kunsten å stille de gode og nødvendige spørsmålene er avgjørende på mange arenaer:

  • Være spørrende til seg selv – forutsetning for refleksjon og egenutvikling
  • Være spørrende til sine medarbeidere – la dem finne svarene selv (coachende ledelse)
  • Stille spørsmål til andre når det er uenighet eller konflikt

Gjennom programmet får deltagerne ulike verktøy som hjelper dem til å forstå gruppeprosesser, og hvordan de selv bidrar til opprettholder uhensiktsmessige mønstre, eller skape en positiv utviklingsprosess. Dette og mye annet får du oppleve og erfare på AFF Samspill & Ledelse.

Kari Gystad og Elisabeth Østrem i NHH Bulletin 02. des. 2016

Kontakt