Mai Vik

Mai er samfunnsviter med fagkrets innen psykologi, sosiologi og sosialøkonomi. Hun har lang konsulenterfaring fra store leder- og organisasjonsutviklingstiltak i privat og offentlig sektor. Hun har lang og allsidig ledererfaring og bred erfaring fra styrearbeid. Mai arbeider primært med utvikling av ledere og ledergrupper på toppledernivå, samt utvikler av styrer. De som samarbeider med Mai setter pris på hennes klokskap som skaper trygge rammer i alle typer utviklingsprosesser.