Lederprogrammet for utvikling og nyskapning

Søknadsskjema Lederprogrammet for utvikling og nyskapning

Løpende opptak basert på forpliktende påmelding og innbetalt deltakeravgift.

Pris: 85 000,– per deltaker, eks. reise og opphold

Datoer for 2020-2021

Samling 1: 2. des. – 3. des. 2020

Samling 2: 3. feb. – 4. feb. 2021

Samling 3: 14. apr. – 16. apr. 2021

Samling 4: 2. jun. – 4. jun. 2021

1. Personlige data

2. Arbeidsplass

3. Utdanning og praksis

4. Mål og motivasjon

5. Hvor hørte du om oss?


6. Påmeldingen er bindende

Ved frafall etter 1. september må hele kursavgiften betales. Bedriften kan etter avtale sende en annen deltaker hvis dette er avtalt, senest én måned før første samling. Det tas forbehold om prisendring dersom det innføres moms på tjenestene som inngår i kursavgiften.

7. Erklæring

«Både jeg og organisasjonen jeg arbeider for er innforstått med programmets egenart, og at det krever en aktiv og engasjert innsats av alle deltakerne. Jeg forplikter meg til å være tilstede på samtlige dager av opplegget. Rettighetene til materialet som utdeles på samlingene tilhører AFF og kan ikke brukes uten tillatelse fra AFF."

8. Betingelser

Jeg bekrefter at min informasjon er korrekt og at søknaden er lest og akseptert av min leder og/eller styreleder.
Jeg gir samtykke til at AFF kan oppbevare søknaden min i programperioden. Ved programavslutning vil AFF slette søknaden, men beholde informasjon som er nødvendig som alumnideltaker (navn, tittel, firma, e-post, telefon, fødselsdato). Se personvernerklæring på våre nettsider for ytterligere informasjon.