Søknadsskjema Driv

Søknadsskjema Driv

Løpende opptak basert på forpliktende påmelding og innbetalt deltakeravgift.

Pris: 85 000,– per deltaker, eks. reise og opphold

Datoer 2024-2025

Bergen Oslo
Steg 1 27.08.24 28.08.24
Steg 2 (Digital) 23.10.24 23.10.24
Steg 3 13.11.24 12.11.24
Steg 4 (Digital) 15.01.25 15.01.25
Steg 5 04.03.25 05.03.25
Steg 6 (Digital) 23.04.25 23.04.25
Steg 7 18.06.25 17.06.25

Driv gjennomføres også virtuelt med VR-briller,  i Kristiansund i samarbeid med Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og i Hallingdal i samarbeid med Hallingdal Næringshage. Ta kontakt ved interesse.

  1. Personlige data

  2. Arbeidsplass

  3. Nåværende stilling

  4. Utdanning og praksis

  5. Mål og motivasjon

  6. Hvor hørte du om oss?


  7. Beslutningen om å delta

  Beslutningen om å delta på DRIV må fastsettes i fellesskap av søkeren og den organisasjonen vedkommende arbeider for. Det er en viktig forutsetning at begge har satt seg nøye inn i programmets innhold slik at forventningene til programmet kan bli så realistiske som mulig. Programmet er intensivt og krevende.

  8. Påmeldingen er bindende

  Ved avmelding innen 15. mai må 50 % av kursavgiften betales. Ved senere frafall må full avgift betales. Bedriften kan etter avtale sende en annen deltaker samme år. Betalingsfrist for programmet er 15. juni. Delbetaling kan avtales ved spesielle tilfeller.

  9. Erklæring

  «Både jeg og organisasjonen jeg arbeider for er innforstått med programmets egenart, og at det krever en aktiv og engasjert innsats av alle deltakerne. Søknaden er lest og akseptert av min leder.»

  11. Betingelser

  Jeg bekrefter at min informasjon er korrekt og at søknaden er lest og akseptert av min leder.
  Jeg gir samtykke til at AFF kan oppbevare søknaden min i programperioden. Ved programavslutning vil AFF slette søknaden, men beholde informasjon som er nødvendig som alumnideltaker (navn, tittel, firma, e-post, telefon, fødselsdato). Se personvernerklæring på våre nettsider for ytterligere informasjon.