Handlekraft

Dagens Næringsliv - 29. oktober 2012

Ledelse er å sørge for at beslutningen blir forstått og erkjent. Først da blir jobben gjort.

Det hender jeg leser bøker som gir meg en spontan trang til å misjonere. Pakke kofferten full av akkurat denne boka og reise rundt. Smugle boka inn i miljøer hvor den ses på som brennbart materiale og etablere små grupper av troende. Nylig fikk jeg denne lysten til å spre et klokt budskap. Her er kortversjonen. I boken «Hva er ledelse», settes det ene skapet etter det andre på plass av forfatteren, Jan Ketil Arnulf. Boken inngår i Universitetsforlagets «Hva er …» serie og kom ut i år. Den bør ligge på ethvert nattbord. Eller kanskje ikke? Det ville ha større effekt om den i tillegg dannet studiesirkler hvor temaene i boken ble drøftet i virksomheter over det ganske land.

Hvorfor? Dette er jo egentlig en grå liten sak, bare 140 sider og slettes ingen praktbok. Men Arnulf forenkler uten at det blir for enkelt. Lurer du for eksempel på hvorfor tilsynelatende rasjonelle beslutninger ikke gjennomføres? Vi har hatt mange offentlige tilfeller de siste månedene. Og hvorfor gjennomføres ikke planer og vedtak? Her er et forslag til analyse basert på Arnulfs distinksjon mellom teknisk og sosial validering – eller stadfestelse – altså mellom styring og ledelse. Planer og vedtak beskriver mål for fremtiden. Dette er ofte beskrivelser av hva vi ikke har ennå, men som vi ønsker oss. Så kommer vi frem til arbeidsformer og aktiviteter for å realisere dette, samt beslutninger om hvordan vi skal håndtere avvik.

Det kaller Arnulf for teknisk validering. Det er styring. Sosial validering – sosial stadfestelse – av beslutninger innebærer at ledere og medarbeidere oppfatter, forstår og aksepterer beslutninger, at beslutningene erkjennes. Det krever ledelse. Beslutninger er riktige fordi de oppfattes som riktige av dem det angår. Sosial stadfestelse gjør organisasjoner handlekraftige. Dette er lettere når beslutningene føyer seg inn i eksisterende virkelighetsforståelse enn når de avviker. Norge er et trygt land. Det tok tid å gjennomføre sikkerhetstiltak basert på nye trusselvurderinger. Risikoen var kjent, men ikke erkjent. I organisasjoner med mye internpolitisk aktivitet er det ofte mye og iherdig aktivitet knyttet til utvikling av planer og beskrivelser av ønsket fremtid.

«Veien til gode resultater er en kombinasjon av styring og ledelse»

Eller som en god kollega sa om en organisasjon: «Her er skriftlighet virkelighet.» I slike organisasjoner forsøker man å spise menyen. Da kan den konkrete praksis som skal realisere planen, komme i bakgrunnen og skape et inntrykk av at jobben er gjort når planen er på plass.

I den offentlige debatten de siste månedene har vi sett at handlekraft og gjennomføringsevne ofte likestilles med nettopp dette: mer styring, resultatorientering og mer kontroll. Måtte de med stor tro på slik teknisk validering alene lese Arnulf i tide. Da vil de forstå at den viktigste lederjobben nå ikke er å ta beslutninger, men å skape mening i situasjonen slik at beslutninger blir forstått. Erkjent.

Mange vil huske bevegelsen Alexandra Bech Gjørv gjorde med hånden. Fra hodet til hjertet. Det er en god metafor. Veien fra hodet til hjertet er brolagt med god ledelse.

Sosial validering krever dialog og drøfting. Det er en lang tradisjon i norsk arbeidsliv for å eksperimentere med virkemidler som dialog og medvirkning. Vi har mye kunnskap fra norsk arbeidslivsforskning om hva som skal til. Einar Thorsruds psykologiske jobbkrav fra sent 1960-tall tåler faktisk tidens tann utmerket. Arbeidsforskningsinstituttets metodeutvikling for å fremme samarbeid om bedriftsutvikling og metoder for bred medvirkning er gode å ta utgangspunkt i. Det er den praksisen du trenger for å utvikle arbeidsplasser med mye ansvarlighet og initiativ.

Felles meningsskaping krever både horisontale og vertikale arenaer for dialog i virksomheter. Det er ingen snarveier til økt felles virkelighetsforståelse, men det finnes gode arbeidsformer. I en organisasjon med stor tro på teknisk validering, er utfordringen at den kan bli overstyrt og underledet.

I en organisasjon med stor tro på teknisk validering, er utfordringen at den kan bli overstyrt og underledet. I organisasjoner med stor tro på ideer skapt gjennom sosial validering og manglende teknisk validering, kan utfordringen bli at man bygger luftslott.

Veien til gode resultater er en kombinasjon av styring og ledelse. Arnulf hevder at troen på lederen, den sosiale valideringen, kommer først og sist.

Med «Hva er ledelse» i bunnen, står du bedre rustet i alle debattene om ledelse fremover – og med et forskningsbasert utgangspunkt. Fri for floskler, ingen oppskrift og i tillegg er den tankevekkende.

Beate Karlsen i Dagens Næringsliv 29. okt. 2012

Kontakt