Når

13. november

Hvor

Oslo

Hvordan sette strategisk retning når omgivelsene er i stadig endring?

AFF og Agera inviterer til temamøte

Omgivelsene våre endrer seg stadig fortere. I løpet av de tre siste årene har vi vært gjennom en pandemi, og deretter ble det krig i Europa. Nå opplever vi på nytt store uroligheter i Midtøsten. Samtidig opplever mange virksomheter tøffere kamp om kundene, raskere endringer i kundebehov og nye teknologier som muliggjør endrete forretningsmodeller. Sammen fører dette til større usikkerhet i virksomheters rammebetingelser. Hvordan kan vi planlegge for fremtiden når stadig flere deler av omgivelsene er usikre og i rask endring? Og hvordan få hele organisasjonen til å dra i samme retning?

Strategirådgivningsselskapet Agera har i samarbeid med AFF undersøkt hvordan mellomstore norske bedrifter driver strategisk arbeid i usikre tider. Vi vil presentere resultater fra undersøkelsen, og invitere til dialog og erfaringsdeling om strategiarbeid og gjennomføringskraft. En hypotese er at det er viktigere enn tidligere å lytte til ulike perspektiver og å skape dialog om forskjellige mulige fremtidsbilder. Vårt mål er at deltakerne får en bredere forståelse av strategiarbeid, og muligens inspirasjon til å ta konkrete grep i egen organisasjon. Målgruppe er toppledere, strategiansvarlige, organisasjonsdirektører og HR direktører – dvs. de som bærer et hovedansvar i strategiprosesser.

 

Tid: mandag 13. november 14.00–16.00
Sted: Drammensveien 44, Oslo
Arrangementet er gratis og det blir enkel servering.
Påmeldingsfrist: 9. november

Kontakt