Når

25. april

Hvor

Webinar

Webinar: Å skape endring gjennom VinnVinn

Å gjøre endringer i virksomheter skaper bevegelse – i form av at konstruktive krefter svinger sammen… eller ved at motstand mobiliseres. Hva kan du gjøre for å få mer av det første og mindre av det siste?

I workshopen utforsker vi hva en «vinn-vinn-innstilling» er, og hvordan den kan brukes til å skape engasjement og få med seg andre på viktige endringer, enten det dreier seg om å endre kurs, få mer ut av de samme ressursene eller å styrke samarbeid på tvers. Med «vinn-vinn-innstillingen» kan du finne de smarte løsningene som alle tjener på, men som ofte ikke ligger opp i dagen.

Du kan få med folk fra konkurranse til samarbeid, og skape positiv vilje – et ja til endring. Vinn-vinn er å skape verdi sammen, heller enn å sitte på hvert sitt standpunkt, eller å fordele knappe ressurser. Dette kan alle lære! Meld deg på webinaret og utforsk potensialet for å skape mer verdi i din arbeidshverdag, sammen med andre.

Webinaret tilbys i forbindelse med åpning for påmelding til årets VinnVinn som starter i september. VinnVinn er et utviklingsprogram om dialogisk kraft, verdiskapning og styrken i samarbeid. Webinaret gir en liten smakebit på programmet.

Tid og sted: 25. april, kl 9-10:30, live online.
Påmeldingsfrist: 23.04.2024