Om Solstrandprogrammet Accelerate

Programmet gir verktøy, ferdigheter og perspektiver for å håndtere den økende endringstakten, kompleksiteten og grenseløsheten som kjennetegner det nye arbeidslivet. Det etableres utviklingsmål som er tett knyttet til deltakerens hverdag. Dette sikrer praktisk utbytte for virksomheten og den enkelte deltaker.

Deltakerne får mulighet til å jobbe med tydelige utviklingsprosjekter og sentrale lederferdigheter. Programmet kombinerer elementer som har vist seg å gi effekt i læring og utvikling: nærhet til virksomheten, tett oppfølging og teori i kombinasjon med trening og personlig utvikling.

Hvem møter du på programmet?

På programmet møter du andre ledere høye utviklingsambisjoner på egne og virksomhetens vegne. De er linjeledere eller prosjektledere med stort selvstendig ansvar for leveranser og kollegaer.

Deltakerne inngår i læringsgrupper, som gir en unik ramme for utveksling av erfaringer. De danner også et profesjonelt nettverk som fortsetter etter endt program.

Alder siste 5 år

Kjønnsbalanse siste 5 år


p

Ledernivå siste 5 år

«Programmet har gjort noe med måten jeg utforsker problemstillinger på. Jeg opplever at jeg er mer åpen, utforskende og stiller andre typer spørsmål. Jeg har blitt mer bevisst meg selv, mine styrker og overslag, og hvordan jeg virker på andre»

«Programmet har vist meg viktigheten av å lære av andres erfaringer. Gjennom å lytte til og reflektere over andres ledelsesutfordringer, har jeg fått verdifull innsikt som har styrket min egen evne til å håndtere komplekse situasjoner. »

«Programmet har inspirert meg til å reflektere over hvordan jeg er som leder og hvordan mitt lederskap påvirker de rundt meg. Både underveis i programmet og i etterkant har jeg blitt bevisst på å sette av tid til å reflektere rundt problemstillinger jeg står overfor, både alene og sammen med andre. Det skaper muligheter for å korrigere underveis, og for å stå mer sammen i ledelse i stedet for å se på det som et aleneprosjekt»

«Eksponering mot andre dyktige ledere har gitt meg nye perspektiver. Jeg opplever at jeg har blitt mer åpen, nysgjerrig og en tryggere utgave av meg selv»

«Programmet har gitt meg viktig påfyll i lederverktøykassa. Jeg har utviklet flere ferdigheter som jeg kan velge mellom, og har blitt mer bevisst på hvordan jeg kan håndtere ulike situasjoner som jeg møter i min lederrolle »

Hvilke virksomheter er representert på programmet?

Programmet er for ledere med høyt potensiale som skal forberedes for større oppgaver.
Virksomheter fra alle samfunnssektorer sender representanter til programmet.

Hva sier kunden?

«Jeg bruker Solstrandprogrammet Accelerate for ledere som skal få større ansvar for å utvikle virksomheten.»

Programutbyttet ligger i designet

DESIGN

 • Erfaringsbasert læring, utforsking av perspektiver på tvers av lederkontekster
 • Eksperimentering og utvikling av selvinnsikt
 • Kunnskapsdeling av sentrale ledelsetemaer og aktuelle problemstillinger

FORVENTET VERDI

 • Økt rolleklarhet og ledelsesrepertoar
 • Mot til å utvikle seg selv og virksomheten
 • Ervervet nøkkelkompetanser innen ledelse
 • Etablert unike relasjoner for personlig utvikling i lederskapet

 

Programmets oppbygging

Før programstart

Kunnskap
 • Konkretisering av utviklingsbehov for deltaker og virksomhet
 • Samtale med egen leder

Samling 1: Perspektiver på ledelse

Kunnskap
 • Personlig perspektiv på ledelse
 • Organisasjonsperspektiv på ledelse
Refleksjon og ferdigheter
 • Ledelse og lederrollen
 • Etablering av utviklingsplattform

Mellom samlingene

 • Rolleanalyse
 • Etablering av utviklingsprosjekter

Samling 2: Samspill i team og ledergrupper

Kunnskap
 • Gruppeprosesser og gruppefenomen
 • Ledelse i grupper
 • Team og teamutvikling
Refleksjon og ferdigheter
 • Øvelser og trening i grupper
 • Refleksjon rundt egen atferd i grupper

Mellom samlingene

 • 360 tilbakemelding
 • Trekantsamtale

Samling 3: Personlig lederplattform

Kunnskap
 • Konflikthåndtering
 • Autoritet og gjennomslag
 • Selvledelse og handlingsrom
Refleksjon og ferdigheter
 • Arbeid med milepæler og personlig mønstre
 • Tilpasset trening på sentrale lederferdigheter

Mellom samlingene

 • Digital samling

Samling 4: Endring og innovasjon

Kunnskap
 • Endring og endringsledelse
 • Praktisk innovasjon og ledelse av nyskaping
Refleksjon og ferdigheter
 • Praktisk arbeid med endring og endringscase
 • Innovasjonsverksted med trening på innovasjonsledelse

Mellom samlingene

 • Virksomhetsbesøk og skygging
 • Utvikling og læring i programperioden

Samling 5: Ledelse i det grenseløse

Kunnskap
 • Strategi og scenarioarbeid
 • Det grenseløse arbeidslivet og konsekvenser for liv og ledelse
Refleksjon og ferdigheter
 • Praktisk arbeid med strategi og scenario
 • Personlig og virksomhetsbasert læring og utvikling

Etter programmet

 • Alumnisamling ett år etter avslutning

Programmet er for deg som har forstått at du kan bidra med noe unikt og verdifullt for virksomheten din. Vi legger til rette for en dynamisk læringsarena for ledere med ambisjoner!

Programdirektør Martine Austad Langberg

Praktisk informasjon

Sted

Samlingene gjennomføres på Solstrand Hotel & Bad ved Bjørnefjorden i Os kommune, 30 km sør for Bergen. Det organiseres felles transport fra og til Bergen Jernbanestasjon og Bergen lufthavn Flesland i forbindelse med samlingene. Deltakere innlosjeres på enkeltrom ved hotellet.

Opptak

Det er løpende opptak basert på individuelle samtaler mellom søker og programdirektør.

Pris

Pris kr. 175 000,– eks. reise og opphold.

 

Samlingsdatoer 2024–2025

 1. samling: 2. – 6. september 2024
 2. samling: 4. – 8. november 2024
 3. samling: 3. – 7. februar 2025
 4. samling: 2. – 6. juni 2025
 5. samling: 13. – 17. oktober 2025

To dagers oppfølgingssamling i oktober 2026

Friplasser for ideelle organisasjoner

Friplass

Jobber du i en humanitær organisasjon, kan du søke om friplass ved Solstrandprogrammet.

Kontakt

Mer informasjon

Gjør hverandre til bedre ledere

Solstrandprogrammet Accelerate lar unge ledere vokse og utvikle seg sammen med andre ledere. Underveis blir arbeidsdagen en del av læreprosessen.

Lederutvikling for fremtiden

Solstrandprogrammet Accelerate har bidratt til utvikling av over 1000 ambisiøse og fremadstormende ledere fra mer enn 100 virksomheter de siste 20 årene.

Lederutviklingsprogram ga rakettkarriere

Unge står i kø for å mestre rollen som leder. Ledelsesutviklingsprogram fikk fart på Jan Ove Kolseths lederkarriere. I dag har han ansvar for 350 ansatte og 50 sjøanlegg.