Gjør hverandre til bedre ledere

NHH Bulletin - 3. november 2018

Solstrandprogrammet Accelerate lar unge ledere vokse og utvikle seg sammen med andre ledere. Underveis blir arbeidsdagen en del av læreprosessen.

Deltakere på Solstrandprogrammet Accelerate: – Mange av oss kom med strategiene og organisasjonskartene våre og pratet i vei, sier Hans Petter Bergli (til venstre) fra Politidirektoratet, her sammen med Andreas Borud, generalsekretær i LNU. Foto: Marit Hommedal

Siste dag

– Det ble noen tårer og varme klemmer nå, sier kursdeltaker Andreas Borud, generalsekretær i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

Det er siste dag av Solstrandprogrammet Accelerate i 2018. I løpet av de siste 20 årene har over 1000 ledertalenter fra mer 100 virksomheter gjennomført programmet.

I naturskjønne omgivelser på Solstrand Hotel & Bad, like ved Bjørnafjorden i Os utenfor Bergen, har det vært fem ukelange samlinger i løpet av de siste 13 månedene. Noen av deltakerne velger å bli en ekstra dag. Inntrykkene og læringskurven har vært bratt. Nå skal det oppsummeres i en uformell atmosfære etter siste kursdag.

– Vi har lært mye av hverandre, og mange av oss har nok fått et nytt nettverk som vil vare livet ut. Det er ikke lett å dra hjem rett etter avslutningen i gruppene. Det har vært en intens og lærerik opplevelse, sier Hans Petter Bergli, teamleder i Politidirektoratets kommunikasjonsstab.

Programdirektør Solstrandprogrammet Accelerate Harald Engesæth. Foto: Siv Dolmen

 

Utfordrer hverandre

Accelerate er rettet mot ledere i begynnelsen av karrieren. På årets kull har unge ledere fra hele landet deltatt. Programmets grunnfilosofi kan oppsummeres slik: De som har ledelse som jobb, utvikler seg best sammen med andre ledere.

– Det bygger på en erkjennelse av at endringsprosesser tar tid. God ledelse krever refleksjon, og det handler om å utfordre seg selv og andre, sier Harald Engesæth, programdirektør for Solstrandprogrammet Accelerate.

Han slår fast:

– Digitalisering og globalisering utfordrer ledere hver eneste dag. Da trenger de verktøy og ferdigheter for å håndtere de raske endringene. Det viktigste verktøyet er dem selv.

To pilarer

Accelerate er bygget opp rundt to hovedpilarer. Gjennom kurset skal deltakerne jobbe med et indre og et ytre prosjekt.

– Det indre handler om hva den enkelte trenger å jobbe med i lederrollen på det personlige plan. Det ytre handler om hva lederen får til sammen med andre, forklarer Engesæth, og gir noen eksempler på det siste:

– Det kan handle om innovasjon, eller å lykkes med en endringsprosess. Det kan også handle om å få en ledergruppe til å jobbe bedre sammen. Dette er noe helt konkret som deltakerne jobber med ute i bedriftene mens programmet pågår.

– Hva er den største utfordringen de opplever underveis?

– Å endre fastsatte handle- og tankemønstre. Mange kommer inn hit med noen oppfatninger om virksomheten de er en del av, og hvordan de selv er. Det er alltid like forbløffende å se hvilken ny innsikt de oppnår om seg selv og egen organisasjon i løpet av programperioden.

Ulike mennesketyper

Andreas Borud, generalsekretær i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Hans Petter Bergli, teamleder i Politidirektoratets kommunikasjonsstab.Foto: Marit Hommedal

Årets kull representerer et mangfold av personligheter og virksomheter. De kommer blant annet fra bank- og finansnæringen, mediebransjen, samferdselssektoren og fra politiet.

– Det har vært veldig lærerikt, og det har betydd mye for meg personlig. De siste 13 månedene har vært veldig relevant for jobben min. Det jeg har lært, har fungert, sier Bergli.

Teamlederen i Politidirektoratets kommunikasjonsstab smiler litt når han tenker tilbake på første kursdag for et drøyt år siden.

– Mange av oss kom med strategiene og organisasjonskartene våre og pratet i vei. Det er litt komisk når jeg tenker tilbake på det. Ledelse handler definitivt om mer enn organisasjonskart. Ledelse handler mye om mennesker og relasjoner, sier Bergli og legger til:

Den gode følelsen

– Jeg har lært mye om meg selv og hvordan jeg påvirker mennesker rundt meg. Og jeg har fått nye perspektiver på hva som skal til for å skape gode resultater sammen med andre.

At Solstrandprogrammet er anerkjent som et av verdens beste lederutviklingsprogram, mener han er fortjent.

– De har lykkes med å skape en læringsarena som vi kan med oss ta ut i virksomheten fra dag én. Det er derfor jeg avslutter oppholdet med den gode følelsen av nytteverdi og personlig utvikling.

Direkte tilbakemeldinger

Head of Programmatic i Aller Media, Camilla Halleraker: – Jeg krasjlandet inn i programmet med bestemte oppfatninger om hvordan verden så ut, men fikk heldigvis noen saftige tilbakemeldinger allerede fra dag én.

Som Head of Programmatic i Aller Media, må Camilla Halleraker hele tiden forholde seg til raske endringsprosesser og forskjellige medarbeidere. Den første uken på Solstrand ble krevende for den effektive medielederen.

– Jeg krasjlandet inn i kurset med bestemte oppfatninger om hvordan verden så ut, men fikk heldigvis noen saftige tilbakemeldinger allerede fra dag én. Det var den meste krevende uken jeg noensinne har opplevd, sier Halleraker og slår fast:

– Dette handler også om selvutvikling. Etter Accelerate føler jeg meg rikere som menneske. I går satte jeg ord på endringene jeg har opplevd, foran de andre. Det handler om å se og lytte til andre mennesker. Høre det som ikke blir sagt med rene ord, og å forstå medarbeiderne bedre for å få dem med seg på reisen vi skal ut på.

– Er du blitt en bedre leder?

– Jeg er blitt bedre kjent med egne ressurser og hvordan jeg bruker dem. Jeg har også blitt mer bevisst på min egen tilstedeværelse i organisasjonen. I tillegg er jeg også blitt mer observant på de som jobber rundt meg. Ja, jeg er blitt en bedre leder, sier Halleraker

Solstrandprogrammet Accelerate arrangerte kurs i krisehåndtering, og Camilla Hallerakers oppgave var å ta imot krevende journalister på pressekonferanse.

Vanskelig møte med lederrollen

Andreas Borud har fått en større trygghet i lederrollen etter Solstrand. I LNU leder han et sekretariat med 20 medarbeidere.

En større andel unge enn eldre ledere opplever at medarbeiderne ikke forstår dem. De kan bli mer oppskaket, nervøse eller fiendtlig innstilt, sier Harald Engesæth, AFF.

– Jeg hadde noen forestillinger om å være «flink» leder, og jeg var veldig ambisiøs på egne vegne, forteller Borud og fortsetter:

– Det var nesten helt umulig å leve opp til egne forventninger. På Solstrand møtte jeg folk med litt mer erfaring enn meg, som hjalp meg til å få øye på hva som var viktig for meg å oppnå. Det justerte meg i riktig retning.

Det tar lang tid å endre vante tankemønstre og oppfatninger. Borud er glad for at kurset strakk seg over en lengre periode.

Renset luften på møtet

– Jeg måtte jobbe hardt med dette de første seks månedene. Jeg kan ikke tenke meg en bedre arena å snakke om disse tingene enn her på Solstrand. Her møtte jeg folk som gikk gjennom de samme prosessene, sier Borud.

– Har du et eksempel på noe du endret i jobben din?

– Noen fortalte meg at jeg stilte litt for direkte spørsmål. Det ble oppfattet som jeg forsøkte å sette dem fast, forteller Borud, som tok grep etter tilbakemeldingene:

– Jeg var bare nysgjerrig på medarbeiderne, men de opplevde de ikke det slik. God ledelse handler også om å være ydmyk. Jeg tok tyrene ved hornene, og renset luften på et allmøte.

– Har du tips til kommende deltakere?

– Vær ærlig fra begynnelsen. Vær sårbar og åpen. Det gjør litt vondt, men du får mye igjen for det senere, forteller LNU-lederen.

– Hvordan blir det å dra hjem?

– Det blir rart. Samlingene på Solstrand har vært noe jeg har sett frem til gjennom et helt år.

Skaper verdier

Accelerate stiller krav til de som blir tatt opp. Programmet er populært, og kullet som startet i september var fulltegnet med 48 deltakere. Mange virksomheter sender deltakere år etter år.

Deltaker på Solstrandprogrammet Accelerate, Asgeir Olafsson, Indirect Channel Manager at Ricoh Norge AS. Foto: Marit Hommedal

Det er løpende opptak etter hvert som søkerne blir godkjent. Det er fritt frem for alle å søke, men det er tre kriterier for å bli tatt opp:

– Du må drive med ledelse i en eller annen form. Det andre er at du er motivert. Det tredje er at din deltakelse her er forankret i virksomheten, sier programdirektør Engesæth og understreker:

– Dette er ikke noe du skal gjøre på egenhånd. Du skal skape verdi for virksomheten gjennom deltakelsen din i programmet.