Thora Lou

Thora har en MSc i organisasjonsendring med spesialisering innen strategisk fornyelse i kunnskapsvirksomheter fra HEC Paris og University of Oxford. Hun er i tillegg utdannet produksjonsingeniør og internasjonal sertifisert executive coach. Hun har over 20 års internasjonal konsulenterfaring i tillegg til ledererfaring. Thoras arbeider med ledere og organisasjoner som ønsker å øke deres omstillingsevne og samtidig ivareta dagens oppgaver på en god måte. De som samarbeider med Thora opplever henne som tillitsvekkende og trygg. Hun kan være direkte og tør å utfordre lederne samtidig som hun inspirerer til nytenking og utvikling overfor både enkeltpersoner og organisasjonen.