Synnøve Nesse

Synnøve er psykolog, og har en doktorgrad innen kriseledelse. Hun har over 10 års konsulenterfaring. Hun har undervist på universitetsnivå, og publisert en rekke artikler. Hennes kjernekompetanse er ledelse i kontekst av krise-, endring-, og innovasjon. Synnøve arbeider primært med lederutvikling, kriseledelse og endringsledelse, men har også bred erfaring med organisasjonsutvikling og coaching. De som samarbeider med Synnøve verdsetter hennes inspirerende og kunnskapsrike tilnærming til ledelsesfaget.