Simen Sørensen

Simen er utdannet klinisk psykolog og har i tillegg en femårig spesialistutdanning innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Han har ledererfaring og over 20 års konsulenterfaring fra flere bransjer. Simens kjernekompetanse er innen lederutvikling, ledergruppeutvikling, endringsledelse og organisasjonskartlegging. Han har ekspertkompetanse innen arbeidspsykologisk kartleggingsmetodikk og psykometri. Han arbeider primært med lederutvikling, ledergruppeutvikling og ulike endringsprosesser, både individuelt og på system-nivå. De som samarbeider med Simen setter pris på hans pågangsmot og klokskap. Han er en engasjert foredragsholder og er god på å oversette forskning til praktisk bruk.