Richard Havdahl

Richard har en master i arbeids- og organisasjonspsykologi. Han arbeider med leder- og organisasjonsutvikling, ofte gjennom digitale løsninger. I tillegg bistår han i konfliktsaker med kartlegging og rapportskriving, samt koordinerer våre anbudsprosesser. De som samarbeider med Richard verdsetter at han er initiativrik, engasjert og analytisk sterk.