Erling Svensen

Erling er utdannet klinisk psykolog og har en doktorgrad i arbeidsmiljø og helse. Han har over 25 års konsulenterfaring og har undervist på universitetsnivå. Erlings kjernekompetanse er endringsledelse og kommunikasjonstrening. Han arbeider primært med lederutvikling, ledergruppeutvikling og ulike endringsprosesser, både individuelt og på systemnivå. Han arbeider også med konflikthåndtering. De som samarbeider med Erling verdsetter hans oppriktighet og faglige kapasitet.