Daniel Sandberg

Daniel er utdannet MSc i management og cand.scient. i informatikk, og er også sertifisert coach og utdannet gestaltpsykoterapeut. Han har over 15 års konsulenterfaring. Daniels kjernekompetanse er organisasjonsutvikling og utvikling av individ og grupper. Han arbeider primært med lederutvikling, ledergruppeutvikling og ulike endringsprosesser, både individuelt og på systemnivå. Han arbeider også med konflikthåndtering, som han har videreutdanning i. De som samarbeider med Daniel verdsetter hans rolige og strukturerte tilnærming, som han benytter i kombinasjon med gode mellommenneskelige ferdigheter.