Daniel Sandberg

Daniel er utdannet Master of Mangement med bred tilleggsutdanning. Han har over 15 års konsulenterfaring. Daniels kjernekompetanse er organisasjonsutvikling og utvikling av individ og grupper. Han arbeider primært med lederutvikling, ledergruppeutvikling og ulike endringsprosesser, både individuelt og på systemnivå. Han arbeider også med konflikthåndtering. De som samarbeider med Daniel verdsetter hans analytiske evner, som han benytter i kombinasjon med gode mellommenneskelige ferdigheter.